Faktureringsadresser

Kyrkslätts kommuns och Kyrkslätts Vattens faktureringsadresser ändras 26.9.2017. Efter det är adresserna följande:

Kyrkslätts kommuns (0203107-0) och Kyrkslätts Vattens (0203107-0) nät-och pappersfaktureringsadresser ändras fr.o.m. 26.9.2017. Kyrkslätts kommuns och Kyrkslätts Vattens serviceproducent i fråga om informationsförmedling är i fortsättningen Telia Finland Abp. Nätfakturaoperatören är CGI.

Nätfaktureringsadress
Kyrkslätts kommun
003702031070
Nätfakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029

Pappersfaktureringsadress
Kyrkslätts kommun
003702031070
PB 299
02066 DOCUSCAN

Nätfaktureringsadress
Kyrkslätts kommun/Kyrkslätts Vatten
003702031070101
Nätfakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029

Pappersfaktureringsadress
Kyrkslätts kommun/Kyrkslätts Vatten
003702031070101
PB 299
02066 DOCUSCAN

När operatören byts, ändras faktureringsadressernas förmedlarkod. EDI-koderna ändras så att TE-början faller bort från koderna. Vänligen ta detta i beaktande när ni ändrar nät- och pappersfakturornas adresser. TE-början ska också avlägsnas från bilden av fakturan.

Faktureringsanvisningar

Fakturan ska riktas till Kyrkslätts kommun eller Kyrkslätts Vatten. Fakturan ska ha ett kostnadsställe/beställningsnummer som beställaren meddelat samt beställarens namn, på basis av vilket fakturan hänvisas till den rätta enheten för behandling.

Dessutom ber vi att ni beaktar att den gällande faktureringsadressen alltid ska synas också på bilden av fakturan samt när man skickar nät- och pappersfakturor. Om det inte finns en officiell faktureringsadress på bilden av fakturan, är det inte möjligt behandla fakturan i skanningscentralen. Klienten ska ta hand om att beställarna ger rätta faktureringsadresser till leverantörerna, och

leverantörerna ska uppdatera uppgifterna i sina klientregister. I fortsättningen kommer vi att returnera fakturor med bristfälliga uppgifter om faktureringsadresser till avsändaren.

Vi önskar att ni i första hand skickar era fakturor som nätfakturor. Om ni inte har möjlighet att skicka en nätfaktura från er faktureringssystem, kan ni använda en avgiftsfri leverantörsportal. Via leverantörsportalen är det möjligt att göra och tillställa fakturor i elektronisk form och undvika leveranskostnaderna i anslutning till pappersfakturering. Om ni har använt en faktureringsportal, kommer den i samband med bytet av operatören ändras till leverantörsportal. Den nya leverantörsportalen hittar man på adressen https://www.laskuhotelli.fi/portaali. Ta kontakt med Sarastias kundtjänst för att registrera dig i leverantörsportalen https://www.sarastia.fi/lomakkeet/laskuportaalin-tukipyynto/. När ni loggar in i leverantörsportalen för första gången, rekommenderar vi att ni bekantar er med portalens bruksanvisningar som är tillgängliga på adressen http://www.sarastia.fi/ohjeet-laskuttajalle.

På den faktureringsadress som är avsedd för pappersfakturor kan man skicka endast fakturor. Eventuell annan post, såsom separata bilagor, förmedlas inte vidare.

Ytterligare information om behandling av fakturor Inköpsreskontran sköts av Sarastia Oy. Ytterligare information om behandling av fakturor fås av Sarastias riksomfattande kundtjänst, vars kontaktuppgifter är:

www.sarastia.fi/asiakaspalvelu (elektronisk begäran om service) Riksomfattande kundtjänstnummer 020 6399 400, må-fr klo 8–16.

De allmänna kraven på vilka uppgifter som ska finnas på fakturan anges i anvisningarna på Skatteförvaltningens webbplats.