Faktureringsadresser

Faktureringsadresser för pappersfakturor

Vår nätfakturaoperatör byter producent av scanningstjänster och därför ändras pappersfakturornas faktureringsadresser så, att kommunens nätfaktureringsadresser ersätter den tidigare serienummern, PB 299 02066 DOCUSCAN.

Våra nya adresser är:

Kyrkslätts kommun
TE003702031070
PB 299
02066 DOCUSCAN

Kyrkslätts kommun / vattenförsörjningsverket
TE003702031070101
PB 299
02066 DOCUSCAN

Mottagarens nätfaktureringsadress i adressfältet identifierar kommunen och dess enhet. Det är viktigt att nätfaktureringsadressen är rätt skriven.

Det ska framgå av fakturan att den är adresserad till Kyrkslätts kommun. Dessutom ska fakturan innehålla specificerad information om till vilket kostnadsställe och/eller projekt fakturan hör, samt beställarens namn eller annan identifikation som hjälper att styra fakturan till rätt enhet för kontroll. Fakturor med bristfälliga uppgifter returneras till avsändaren.

Tilläggsuppgifter om handläggningen av fakturor ges på www.taitoa.fi/asiakaspalvelu (på finska) eller Taitoas riksomfattande kundtjänstnummer 020 6399 400, må - fr kl. 8.00 - 16.00. Samtal debiteras enligt normal mobiltelefons- och lokalnätsavgift (lna/msa). Mottagning av nätfakturor gör handläggningen av inköpsfakturor snabbare och effektivare och minskar riskerna för fel.

Nätfaktureringsadresser

Kyrkslätts kommun
Nätfakturaoperatör: Tieto Oyj
Förmedlarkod (operatörskod/EDI-kod): 003701011385
Nätfaktureringsadress: TE003702031070
Om operatören är en bank: OKOYFIHH

Kyrkslätts kommun/vattenförsörjningsverket
Nätfaktureringsadress: TE003702031070101

Ytterligare information om nätfakturering får ni hos er nätfakturaförmedlares kundtjänst. Hur nätfakturor förmedlas mellan olika operatörer beskrivs i förteckningen över nätfaktureringsadresser på Tiekes webbplats (på finska). De allmänna kraven på vilka uppgifter som ska finnas på fakturan anges i anvisningarna på Skatteförvaltningens webbplats.