Äldrerådet

Kyrkslätts äldreråds syfte är att främja de äldres jämställda deltagande i samhällets olika funktioner, såsom rehabilitering och utbildning, arbete, social- och hälsovårdstjänster, kultur- och fritidsverksamhet samt andra kommunala bastjänster. Rådets mål är också att framställa initiativ och förslag, följa med de äldres behov och utvecklingen av tjänster för de äldre på Kyrkslätts kommuns område, ge utlåtanden i ärenden som berör de äldre samt att främja samarbetet mellan Kyrkslätts kommun och organisationer för de äldre.

Äldrerådets verksamhetsstadgar

Ledamot Ersättare
Kyrkslätts Pensionärer rf  Sonja Rönkkö Glen Lindholm
 
Eläkeliiton Kirkkonummen yhdistys ry

Seppo Nyqvist

Riitta Suihkonen

 
Kirkkonummen Kansalliset Seniorit ry Irja Orava Maisa Liimatainen
 
Kyrkslätts Seniorer rf Kaj Sjöblom, ordförande Gun-Maj Beck
 
Kirkkonummi-Siuntion eläkeläiset ry Tuomo Tiitinen, viceordförande Irma Härkönen
 
Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry  Pekka Jäppinen Ull-Britt Helin

Äldrerådets sekreterare: Pia Bergström


Protokoll

20.5.2019 ->

Föredragninglistor och protokoll före 13.5.2019

12.4.2018

26.3.2018

19.3.2018

6.2.2018

2.1.2018

4.12.2017

31.10.2017

3.10.2017

24.8.2017