Äldrerådet

Kyrkslätts äldreråds syfte är att främja de äldres jämställda deltagande i samhällets olika funktioner, såsom rehabilitering och utbildning, arbete, social- och hälsovårdstjänster, kultur- och fritidsverksamhet samt andra kommunala bastjänster. Rådets mål är också att framställa initiativ och förslag, följa med de äldres behov och utvecklingen av tjänster för de äldre på Kyrkslätts kommuns område, ge utlåtanden i ärenden som berör de äldre samt att främja samarbetet mellan Kyrkslätts kommun och organisationer för de äldre.

Äldrerådets verksamhetsstadgar

Ledamot Ersättare
Kyrkslätts Pensionärer rf Ordf. Kaj Sjöblom tel. 040-545 1132 Barbro Henriksén
kajjohan45@gmail.com
 
Eläkeliiton Kirkkonummen yhdistys ry

Vice ordf. Pekka Alanen tel. 0500-480 580

Valtteri Rantanen
pekka.alanen@elisanet.fi
 
Kirkkonummen Kansalliset Seniorit ry Antti Kohvakka tel. 045-266 5200 Maisa Liimatainen
akohvakka@gmail.com
 
Norra Kyrkslätts Pensionärsförening rf Urban Fellman tel. 040-732 8996 Sune Främling
urban.fellman@elisanet.fi
 
Kirkkonummi-Siuntion eläkeläiset ry Irma Härkönen Tuomo Tiitinen
 
Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry Jukka Tammi tel. 0400-688 807
Reijo Ovaska
jukka.tammi@kirkkonummi.fi


Kommunstyrelsens representant: Ulf Kjerin 

Vård- och omsorgsnämndens representant: Jukka Tammi

Kommunaltekniska väsendets representant: Seppo Mäkinen

Vård- och omsorgstjänsters representant, äldrerådets sekreterare: Sari Suurjoki-Niemi


Protokoll

20.5.2019 ->

Föredragninglistor och protokoll före 13.5.2019

12.4.2018

26.3.2018

19.3.2018

6.2.2018

2.1.2018

4.12.2017

31.10.2017

3.10.2017

24.8.2017