Föredragninglistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Föredragninglistor och protokoll (från och med 12.6.2017)

Vi har tagit ibruk ett nytt informationshanteringssystem 12.6.2017.

Organens protokoll 1.6 - 12.6.2017:
Kommunstyrelsen 5.6.2017 protokoll
Byggnads- och miljönämnden 7.6.2017 protokoll
Nämnden för serviceproduktions vägsektion 15.6.2017 protokoll

Vid behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999). Till följd av bestämmelserna i personuppgiftslagen har organens protokoll fram till 31.5.2017 avlägsnats från vår webbplats till följd av integritetsskyddet som iakttas vid behandlingen av personuppgifter. De gamla protokollen återinförs på kommunens webbplats så fort som möjligt efter att man gått igenom dem och avlägsnat eventuella uppgifter som enligt bestämmelserna om personuppgifter inte längre får publiceras på webbplatsen. Vi beklagar de problem som eventuells föranleds av detta. Så länge processen pågår kan man höra sig för om gamla protokoll från kommunens registratur.