Yrkesutbildning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen.

I Kyrkslätt söker sig unga oftast till studier inom yrkesutbildningen i Omnia och Luksia, som erbjuder yrkesutbilnding på finska samt till Pracrikum och Axxell, som erbjuder yrkesutbilnding på svenska.