Vattentjänsternas verksamhetsområden

Vattentjänsternas gällande verksamhetsområden

Behoven av uppdatering av vattenförsörjningsverkens verksamhetsområden har granskats i samband med utvecklingsplanen år 2013. Verksamhetsområdena har justerats att motsvara nätverken som byggs senast 2014.

Information gällande glesbyggdens vattentjänster och vattenandelslag.

 

Verksamhetsområdena som kommunstyrelsen godkänt:

You must approve to our use of cookies to view this content.

En fastighet på verksamhetsområdet har rättighet och skyldighet att ansluta sig till vattenförsörjningsnäten

Verksamhetsområdena för vattenförsörjningsverken i kommunen fastställs med kommunstyrelsens beslut. En fastighet på verksamhetsområdet har rättighet och skyldighet att ansluta sig till verkets nät. Vattenförsörjningsverk enligt lagen om vattentjänster i Kyrkslätt är kommunens vattenförsörjningsverk och sex vattenandelslag: Laitamaa, Kalljärvi, Tolls, Bobäck, Solbacka och Lappböle.

 

Grundande av ett vattenandelslag förutsätter aktivitet av invånarna

I utvecklingsplanen har fastställts 6 områden, på vilka det kan vara motiverat antingen av ekonomiska, hälso- eller miljövårdsskäl att bygga centraliserad vattenförsörjning, antingen av ett vattenandelslag eller av en annan instans som bildats av fastighetsägarna. Kommunen är inte förpliktad att bygga nät på dessa områden, men kommunens vattenförsörjningsverk ger experthjälp till andelslagen eller till dem som överväger ett sådant. För att ordna gemensam vattenförsörjning på dessa områden krävs aktivitet av invånarna.

 

Anslutningsfrågor:

Kundservice vesi@kirkkonummi.fi , telefon 040 126 9510 (må-to 9-11 och 12-14)

Utvidgningar av nätverk:

Vattenförsörjningschef Antti Levänen, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

Fastighetsspecifik behandling av avloppsvatten och befrielser från vatten- och avloppsnätet:

Miljöinspektör Janne Rainio, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi