Välkommen att svara på en enkät om Västra Nylands färdtjänster!

28.04.2022 13:30

Kategori: Sote-uudistus Seniorer Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vård- och omsorgsväsendet

Färdtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning i Västra Nyland planeras just nu.

En enkät har öppnats för invånarna i området. I enkäten ber vi dig berätta om önskemål kring den nya färdtjänsten. Enkäten är öppen 22.4–20.5. Du kommer till enkäten via denna länk.

Resultaten av enkäten utnyttjas vid beredningen av färdtjänsten.

Västra Nylands välfärdsområde