Utredning av behov av stöd

Den högklassiga pedagogiken inom småbarnspedagogiken stöder redan i sig barnets uppväxt och utveckling. Ibland behöver barnet ändå mer stöd. Man kan diskutera behovet av stöd redan innan barnet börjar i småbarnspedagogiken eller när barnet redan deltar i småbarnspedagogiken.

När du söker plats inom småbarnspedagogik för ditt barn

Om du är orolig över barnets växamde, utveckling eller lärande kan du vara i kontakt med servicehandledaren inom småbarnsfostran (finsk småbarnspedagogik) eller daghemsföreståndaren (svensk småbarnspedagogik), när du söker plats inom småbarnspedagogik för ditt barn. Anteckna barnets behov av stöd även i ansökan om småbarnspedagogik och bifoga eventuella expertutlåtanden, t.ex. ett utlåtande från en talterapeut eller en läkare.

Då servicehandledaren eller daghemsföreståndaren har fått kännedom om barnets behov av stöd, är hen i kontakt med specialläraren med vidgat arbetsområde inom småbarnspedagogiken, som kommer överens med er om ett besök. Syftet med besöket är att diskutera ditt barns styrkor och konkreta behov av stöd med dig. Enligt de uppgifter vi får ordnar vi en plats inom småbarnspedagogik enligt barnets behov.

Du kan även kontakta skolspsykologen (tfn 040 729 0524) om barnet deltar i svenskspråkig småbarnspedagogik eller  specialdagvårdskoordinatorn (tfn 050 577 4991) om barnet deltar i finskspråkig småbarnspedagogik. Med hen kan du diskutera barnets dagliga behov och småbarnspedagogikens möjligheter att stöda barnet.

När ditt barn redan deltar i småbarnspedagogik

Om ditt barn redan deltar i småbarnspedagogik och du blir orolig över saker som gäller ditt barns utveckling eller lärande, kontakta genast läraren eller barnskötaren i ditt barns grupp. Oron kan väckas även i samband med rådgivningsbesök eller av personalen i ditt barns grupp. 

Det är viktigt att ditt barns behov av stöd identifieras så tidigt som möjligt och att vi kan diskutera saken tillsammans. Då kan vi bäst ordna barnet det stöd som hen behöver.

Ytterligare information

Svenskspråkig småbarnspedagogik

Skolpsykologen
040 729 0524

Finskspråkig småbarnspedagogik

Sakkunnig inom stöd för växande och lärande
Stina Simonsson-Raijas
050 577 4991

Kontaktuppgifter till kuratorer och psykologer hittar du på daghemmets sida