Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges verksamhet inleds hösten 2017.Kyrkslätts ungdomsfullmäktige är partipolitiskt obundet, kommunalt påverkansorgan vars huvudsakliga uppgift är att lyfta fram ungdomarnas röst i det kommunala beslutsfattandet och representera ungdomar från Kyrkslätt i olika ställen. Ungdomsfullmäktige sammanträder varje månad, för fram ungdomarnas tankar för behandling av kommunala organ, deltar i olika arbetsgrupper och är med i att ordna olika evenemang för ungdomar. 

Följ oss på Snapchat @nuvaknummi och på Instagram: @nuvakirkkonummi

Ungdomarna i Kyrkslätt valde 13 representanter till Kyrkslätts första ungdomsfullmäktige.

Röstberättigade var 3 350, av vilka 43,7 % gick och röstade. Flest röster (130 st.) fick Ville Nenonen.

Kyrkslätts ungdomsfullmäktige, 13 ledamöter

Alppi Emma, f. 2002, Nissnikun koulu
Hiippala Saku, f. 2002, Nissnikun koulu
Jokinen Akseli, f. 2004, Veikkolan koulu
Kiviniemi Akseli, f. 2000, Omia Kirkkonummen toimipiste
Klippi Kaisa, f. 2002, Kirkkoharjun koulu 
Lavi Saga, f. 2000, Inte i skola i Kyrkslätt / Kuninkaantien lukio
Lehtonen Vivi, f. 2003, Winellska skolan
Leskinen Arttu, f. 2000, Porkkalan lukio
Lundell Rasmus, f. 2004, Winellska skolan
Nenonen Ville, f. 2002, Veikkolan koulu
Nerg Jami, f. 2004, Papinmäen koulu
Saranpää Aapo, f. 2003, Kirkkoharjun koulu
Virtanen Onni, f. 2003, Kirkkoharjun koulu

Kyrkslätts kommuns ungdomsfullmäktige är ett påverkansorgan som lyder under bildnings- och fritidsnämndens fritidssektion och vars syfte är att:

  • förbättra och utveckla ungdomarnas ställning i kommunen utan partipolitiska, religiösa och andra ideella bindningar
  • representera ungdomarna i kommunens beslutsfattande och föra fram ungdomarnas tankar för behandling av kommunala organ
  • vara i kontakt med kommunens ungdomar och instanser som arbetar med ungdomar
  • främja samarbetet mellan ungdomarna och kommunen
  • bereda förslag och initiativ till kommunala organ och andra instanser samt följa behandling av initiativ
  • få ungdomarna att bli intresserade av samhälleliga och lokala ärenden
  • skapa aktiverande verksamhet och möjligheter att påverka frågor som berör unga
  • vara i kontakt med andra ungdomsfullmäktige i Finland
  • vara ett tvåspråkigt påverkansorgan för unga i kommunen
  • på båda av kommunens officiella språk informera om frågor som gäller ungdomarna och vid behov och i mån av möjlighet ta ungdomar med främmande modersmål i beaktande.

Föredragninglistor och protokoll 25.5.2019 ->

Föredragninglistor och protokoll 31.10.2017 - 7.5.2019

Ytterligare information:

Ansvarig ungdomsledare Joni Laine

tfn 040 511 8172
e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi