Undervisningsutbud

Grundläggande konstundervisning


Skolans undervisning ordnas enligt läroplanen för den allmänna lärokursen i bildkonst i lagen om grundläggande konstundervisning och eleven får avgångsbetyg efter totalt 500 undervisningstimmar av gemensamma och temastudier. Undervisningsspråken är finska och svenska.


På bildkonsttimmarna ritar, målar, formar och bygger vi, gör grafiska tryckarbeten, spelar in videofilmer och animationer, fotograferar m.m. enligt ett nytt tema varje år.
Undervisningsinnehållen och -metoderna planeras med beaktande av elevernas ålder och utvecklingsstadium. Målet är att utveckla elevens kreativitet, förmåga att uttrycka sig i bild, bildtänkande och iakttagelseförmåga samt färdigheter att ge uttryck för sina känslor, fantasier och tankar.


Förberedande undervisning (60 min., 5–6-åringar) – vi bekantar oss med bildkonst genom lek


Gemensam undervising (2 x 45 min., 7–12-åringar) – baskunskaper och -färdigheter om bildkonst ökas genom erfarenhet


Temaundervisning (3 x 45 min, 12–16-åringar) – vi fördjupar de kunskaper och färdigheter som vi lärt oss i den grundläggande undervisningen

Studierna sker i smågrupper som samlas en gång i veckan mellan kl. 14.30 och 20.15. Det hålls 2–3 undervisningstimmar åt gången. Utbildade bildkonstlärare fungerar som lärare.

 

Kursundervisning:

Sommarkurs

I bildkonstskolan ordnas årligen en sommarkurs genast i början av juni efter att skolan slutat. På kursen arbetar man med ett intressant tema mångsidigt och på konstens olika delområden.

 

Färgbadsverksamhet för spädbarn

Färgbadsverksamheten för spädbarn är barnets och vårdnadshavarens gemensamma bildkonstverksamhet, som betonar tidig växelverkan, många sinnen, lekfullhet, experimenterande och skaparglädje. I färgbadet bekantar deltagarna sig med olika färger, material och redskap genom att först granska, känna sig för och undersöka. Gradvis övergår man till att själv producera spår. Arbetet sker i barnets takt med trygga redskap och material.

Anmäl dig till färgbadsgrupper

https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/search.php?l=fi&search=vauvojen

 

Bildkonstgrupp för familjer (perhekuvis)

Perhekuvis är en konstgrupp för barn i åldern 2–5 år tillsammans med en vuxen. Även syskon är välkomna med. På undervisningstimmen prövar och undersöker barn och vuxna tillsammans olika material, färger och redskap. Målet är att göra saker tillsammans glatt och utan brådska samt att finna skaparglädje.

Bildkonstskolans kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon må, ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.