Undantag gällande torgärenden i juli

27.06.2022 10:02

Kategori: Boende och miljö

Torgtelefonen är stängd i juli. Torgplatser kan inte heller bokas i juli, eftersom servicekontoret är stängt.

Vid brådskande torgärenden kan du skicka e-post kunnossapito@kirkkonummi.fi

 

Vid brådskande torgärenden kan du skicka e-post kunnossapito@kirkkonummi.fi