Studerandehälsovård

Studerandehälsovårdens tjänster är avsedda för de som studerar vid en yrkesläroanstalt samt för gymnasieelever.


Studerandehälsovårdens tjänster erbjuds i gymnasier och yrkesläroanstalter när studierna pågår oavbrutet i minst två månader.

Under första studieåret har du möjlighet till en hälsokontroll som utförs av en hälsovårdare. Möjlighet till läkarundersökning har du under första eller andra studieåret. I fråga om personer med uppbådålder utför hälsovårdaren och läkare en förhandshälsoundersökning inom studenthälsovården.

I hälsokontrollen fäster man särskild uppmärksamhet vid rusmedel, sexuell hälsa, psykosocialt välmående och framskridande av studier. Studenthälsovårdens mål är att öka färdigheter i anslutning till livskontrollen och stöda hälsosamma levnadsvanor i vardagen.

Till studenthälsovården hör också ordnande av sjukvårdstjänster. Hälsovårdarna träffar de studerande i mån av möjlighet vid sjukmottagningen, men du kan också bli hänvisad till hälsostationens mottagning för vård av sjukdom.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Hälso- och sjukvård, näring - Rådgivningstjänster
kommunens kompetensområden / hälsoväsendet

Kyrkslätts gymnasium

Gesterbybågen 3,

02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare

Antonina Carlberg

040-1269145

Yrkesläroanstalt Omnia

Bäckvägen 6, 02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare

Kääriäinen Sirpa

050-310 7063

Porkkalan lukio

Kyrkstallsvägen 6,

02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare

Heikurainen Tiina

050-4141286