Sommarunderhåll

På sommaren hålls gatukonstruktionerna och beläggningen i det användningsskick som trafiken kräver. Sommarunderhållet omfattar bl.a. följande:

  • Underhåll av gatornas konstruktioner, förnyande av sliten beläggning och reparation av skador
  • Grusbelagda gator hålls jämna och dammet binds på körbanan
  • Refuger, skyddsräcken, trafikmärken, vägmarkeringar, lyktstolpar och annat motsvarande på gatuområdet underhålls
  • På våren sopas sandningsgruset bort från körbanorna, gång- och cykelvägarna samt trottoarerna
  • Slåtter på gatugrönområdena
  • Diknings- och trumarbeten som behövs för dränering.