Småbarnspedagogiken strävar efter att trygga tjänsterna i svårt coronaläge

17.01.2022 16:56

Kategori: Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Vi strävar efter att trygga de småbarnspedagogiska tjänsterna, men med anledning av det svåra coronaläget och personalbristen som beror på det är det bra att våra kunder förbereder sig på eventuell inskränkning av öppettider, sammanslagning av barngrupper eller stängning av daghem. 

I fall av eventuella ändringar är vi i direkt kontakt med de kunder som berörs. 

Kyrkslätts fyrlogo