Skolpsykolog

Skolpsykologens uppgift är att hjälpa de elever som behöver stöd med inlärning eller utveckling i samarbete med lärare och föräldrar.

Skolpsykologen hjälper elever som behöver stödSkolpsykologens uppgift är att hjälpa de elever som behöver stöd med inlärning eller utveckling i samarbete med lärare och föräldrar. Skolpsykologens uppgift är att ge hjälp med problem som gäller inlärning och motivation, problem med känslolivet och med uppfostran. Skolpsykologen utför också utredningar över skolmognad och uppskattar behovet av specialundervisning.

De mest centrala arbetsformerna i skolpsykologens arbete är psykologiska undersökningar, utredningar och bedömningar (för individ-, grupp- och situationsbaserat) och psykologiskt samarbete och konsultationsarbete för individer och grupper i olika situationer (elevvårdsgrupper, lärare, övriga förvaltningar). Centrala samarbetsparter är också barnpsykiatrin, ungdomspsykiatrin, neuropsykologer, dagvårdspersonal, talterapeuter och ergoterapeuter.


Psykologernas områdesindelning:

Ledande skolpsykolog Johanna Lindeman: tfn 040-5791 201
Helena Björkqvist: tfn 040-7290 524: Svenskspråkiga skolorna
Elina Luoma, tfn 0400-692235: Veikkolan koulu, Vuorenmäen koulu
Riitta Laiho, tfn 040-1269742: Kirkkoharjun koulu
Hanna Malmivuo tfn 040-7290517: Gesterbyn koulu, Heikkilän koulu, Papinmäen koulu, Kantvikin koulu
Satu Viitala tfn 040-1269577: Laajakallion koulu, Kartanonrannan koulu, Porkkalan lukio
Riikka Holopainen, tfn 040-1269749: Masalan koulu, Nissnikun koulu

Barn och barnfamiljer, De unga
Socialtjänster för skol- och studerandevård
hälsovårdstjänster / mentalvårdstjänster, hälso- och sjukvård / skolhälsovård, hälso- och sjukvård / studenthälsovård, yrken / psykologer