Skolornas läs- och lovtider

Skolornas läs- och lovtider läsåret 2018–2019

Höstterminen, onsdag 8.8.2018 - fredag 21.12.2018

     Höstlov lördag 13.10.2018 - söndag 21.10.2018
     Ledig dag fredag 7.12.2018
     Julov lördag 22.12.2018 - söndag 6.1.2019

Vårterminen, måndag 7.1.2019 - lördag 1.6.2019

     Sportlov lördag 16.2.2019 - söndag 24.2.2019

Förskoleundervisningen följer skolornas läs- och lovtider, med undantag för terminens sista dag, fredag 31.5.2019.

Skolornas läs- och lovtider läsåret 2019–2020

Höstterminen 8.8.2019–20.12.2019

Höstlov 14–20.10.2019
Jullov 23.12.2019–6.1.2020

Vårterminen 7.1.2020–30.5.2020

Sportlov 17.–23.2.2020