Skolornas läs- och lovtider

Skolornas läs- och lovtider läsåret 2020–2021


Höstterminen 11.8.2020–18.12.2020

Höstlov 12–18.10.2020
Jullov 21.12.2021–6.1.2021

Vårterminen 7.1.2021–5.6.2021

Sportlov 22.–28.2.2021

Förskoleundervisningen följer skolornas läs- och lovtider, med undantag för terminens sista dag, fredag 4.6.2021

Skolornas läs- och lovtider läsåret 2021–2022

Hösterminen må 16.8.2021 - ons 22.12.2021

Höstlov to 21.10.2021 - fre 22.10.2021 (vecka 42)
Jullov to 23.12.2021 - fre 7.1.2022

 

Vårterminen må 10.1.2022 – lö 4.6.2022

Sportlov må 21.2.2022 - fre 25.2.2022 (vecka 8)

Förskoleundervisningen följer skolornas läs- och lovtider, med undantag för terminens sista dag, som i förskolan är fredag 3.6.2022.