Skolkurator

Elevvården inom den grundläggande utbildningen omfattar sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Skolkuratorn som skolans socialarbetareMålet med skolkuratorns arbete är att stöda elevernas välfärd, positiva helhetsutveckling och skolgång samt främja skolsamfundets välmående genom socialarbete. Målinriktat arbete förutsätter samarbete och växelverkan med vårdnadshavare, lärare och andra som hör till barnets eller den ungas psykosociala nätverk. Skolkuratorn arbetar med individer eller grupper och ger konsultation till elevens vårdnadshavare, lärare och samarbetsinstanser.

Man kan kontakta skolkuratorn till exempel om eleven har problem med människorelationer eller mobbning eller om han eller hon har problem med uppförandet eller med känslor. Också då det sker förändringar hemma kan man söka stöd av kuratorn. Man kan diskutera med kuratorn och tillsammans försöka hitta lösningar på problem och utreda vilka stödåtgärder som behövs.

Kuratorernas områdesindelning

Clary Corander, tfn 050-4140735: Ansvarig kurator i de svenskspråkiga enheterna. Områdeskurator i Kyrkslätts gymnasium, alla svenskspråkiga byskolorna och förskolor.

Jessica Hellman, tfn 040-7290523: Winellska skolan

Katariina Mäki-Kokkila, tfn 040-563 091Ansvarig kurator i finskspråkiga enheter, Områdeskurator i Kirkkoharjun yhtenäiskoulu

Miia Kettula, tfn 040-5205 386 Kartanonrannan koulu och Porkkalan lukio
Sari Myllynen, tfn 040-7294 907: Gesterbyn koulu, Papinmäen koulu och Omnia
Hannele Mollberg, tfn 050-379 6134: Veikkolan koulu och Heikkilän koulu
Maria Harju, tfn 040-1269638: Nissnikun yhtenäiskoulu och Kantvikin koulu                Tiina Linna,  tfn 040- 1269638: Laajakallion koulu, Masalan koulu och Vuorenmäen koulu

Förhållanden

Alla elever har rätt till elevvård..

Medborgare, Barn och barnfamiljer, De unga
Socialtjänster för skol- och studerandevård
undervisning / grundläggande utbildning, skolor (läroanstalter) / grundskolan, ömsesidig aktivitet / elevvård