Skolkurator

Elevvården inom den grundläggande utbildningen omfattar sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Skolkuratorn som skolans socialarbetareMålet med skolkuratorns arbete är att stöda elevernas välfärd, positiva helhetsutveckling och skolgång samt främja skolsamfundets välmående genom socialarbete. Målinriktat arbete förutsätter samarbete och växelverkan med vårdnadshavare, lärare och andra som hör till barnets eller den ungas psykosociala nätverk. Skolkuratorn arbetar med individer eller grupper och ger konsultation till elevens vårdnadshavare, lärare och samarbetsinstanser.

Man kan kontakta skolkuratorn till exempel om eleven har problem med människorelationer eller mobbning eller om han eller hon har problem med uppförandet eller med känslor. Också då det sker förändringar hemma kan man söka stöd av kuratorn. Man kan diskutera med kuratorn och tillsammans försöka hitta lösningar på problem och utreda vilka stödåtgärder som behövs.

Kuratorernas områdesindelning

Tarja Knuutila, tfn 040-1269638: Porkkalan lukio
Miia Kettula, tfn 040-5205 386 (må-to): Kartanonrannan koulu, Laajakallion koulu, Gesterbyn koulu
Sari Myllynen, tfn 040-7294 907: Masalan koulu, Heikkilän koulu, Kirkkoharjun yhtenäiskoulu (erityinen tuki) Papinmäen koulu
Katariina Mäki-Kokkila, tfn 040-563 0913 (må-to): Kirkkoharjun yhtenäiskoulu
Hannele Mollberg, tfn 050-379 6134: Veikkolan koulu, Vuorenmäen koulu
Maria Harju-Kanto, tfn 040-1269638: Nissnikun yhtenäiskoulu, Kantvikin alakoulu
Clary Corander, tfn 050-4140735: Kyrkslätts gymnasium, alla svenskspråkiga byskolorna och förskoleheterna i Hommas daghem, Evitskogs daghem, Folkhälsans daghem Björnen
Jessica Hellman, tfn 040-7290523: Winellska skolan och förskola

Förhållanden

Alla elever har rätt till elevvård..

Medborgare, Barn och barnfamiljer, De unga
Socialtjänster för skol- och studerandevård
undervisning / grundläggande utbildning, skolor (läroanstalter) / grundskolan, ömsesidig aktivitet / elevvård