Skiftomsorg

Med skiftomsorg avses behov av utvidgad vård som beror på vårdnadshavarnas arbete/studier. Skiftomsorgen omfattar dygnetruntvård eller vård utanför daghemmets normala öppettider (kl. 6–18). Skiftomsorg är vård som sker vardagar kl. 18.00–6.00 och under veckoslut.

Inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken ordnas kvällsvård och skiftomsorg enligt behov.

Inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken ordnas dygnetruntvård i Kantvikin päiväkoti. Daghemmet betjänar alla de familjer i kommunen som behöver dygnetruntvård. Kvällsvård erbjuds i Vuorenmäen päiväkoti, Masalan päiväkoti och Kantvikin päiväkoti kl. 18.00–22.00 för de familjer som behöver den. 

Innan skiftomsorgen inleds gör daghemsföreståndaren en samarbetsplan tillsammans med vårdnadshavarna. I planen antecknas behovet av vård. Inom skiftomsorgen genomförs småbarnspedagogiken planmässigt enligt barnets behov under den tid barnet vistas i daghemmet. Då vi ordnar skiftomsorg och förskoleundervisning agerar vi enligt grunderna i planen för förskoleundervisningen, men beaktar de utmaningar som barnets långa vårdperioder medför. Barnets delaktighet och rätt till småbarnspedagogik planeras så att de passar barnets vardag.

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

Svenskspråkig småbarnspedagogik:

E-post: smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi

tfn 040 0807

Finskspråkig småbarnspedagogik

Servicenummer: 050 5774 755

Telefonrådgivningstider

Måndag–fredag kl. 8.30–11.00

E-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi