Skiftomsorg

Om vårdnadshavarna har skiftjobb eller studerar ordnas det småbarnspedagogik på kvällar, nätter och helger för barnen. Kommunens enda s.k. skiftdaghem är Jolkbyn päivkoti, vars skiftomsorg för tillfället ordnas i Kantvikin päiväkoti. 

Kvällsvård erbjuds också i Masalan päiväkoti och Vuorenmäen päiväkoti. Inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken ordnas kvällsvård enligt behov.

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

Svenskspråkig småbarnspedagogik:

E-post: smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi

tfn 040 0807

Finskspråkig småbarnspedagogik

Servicenummer: 050 5774 755

Telefonrådgivningstider

Måndag–fredag kl. 8.30–11.00

E-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi