Samhällstekniska nämnden

Samhällstekniska nämnden ska leda och utveckla sitt verksamhetsområde och svara för att tjänsterna organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden följer och utvärderar tjänsternas effektivitet och ger invånarna och användarna möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av tjänsterna. Samhällstekniska nämnden uppgift är att svara för produktion av planläggnings- och trafiksystemtjänster, tomt- och geoinformationstjänster, sektorns gemensamma förvaltningstjänster samt för kommunaltekniska investerings- och underhållstjänster. Samhällstekniska nämnden svarar också för kommunens allmänna områden, jord- och skogslägenheter och brand- och räddningsväsendet.

Ledamot Ersättare
Ordf Kati Kettunen Saml Päivi Parviainen Saml
Vice ordf Kim Männikkö SFP/KD Tove Forsén SFP/KD
Pekka Rehn Saml Leena Virkki Saml
Matti Kaurila Saml Jarmo Uimonen Saml
Carl-Johan Kajanti SFP/KD Erkki Ahlsten C
Jenny Snellman SFP/KD Oscar Holopainen SFP/KD
Sanni Jäppinen Gröna Nina Serow Gröna
Miisa Jeremejew Gröna Jaakko Kallio Gröna
Pekka Jäppinen SDP Ari Liuhta  SDP
Viveca Lahti SDP Katja Juuti SDP
Anneli Granström Sannf Santtu Vainionpää Sannf

Föredragande: direktör för samhällstekniska väsendet, sektordirektör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen
Sekreterare:  förvaltningschef Sirpa Salminen