Säkerhet

Nöd- och journummer

Vid situationer som hotar liv och säkerhet kontakta nödcentralen 112.

Sotning

Distriktssotningen upphörde i Västra Nyland i början av år 2018.

Ytterligare information om sotning: Västra Nylands räddningsverk

Säkerhet i hemmet

Bekanta dig med anvisningar på webbplatsen av Västra Nylands räddningsverk.

Respons

Du kan ge respons om kommunens fastigheter och gator på responssidan.