Reservering och uthyrning av ungdoms- och motionsutrymmen

Enskilda användningsturer

Skolor

Enskilda användningsturer i gymnastiklokaler i skolor

Enskild reservering av skolrum

Den elektroniska blanketten för enskild användning styrs direkt till skolsekreteraren i den skola där du ansöker om tur. Om du är osäker på vart blanketten skickats, ta direkt kontakt med skolsekreteraren. OBS! Kontaktpersonen för turer i Kirkkoharjun koulu är vaktmästare Sakari Tamminen sakari.tamminen@kirkkonummi.fi. 

Ungdomslokaler

Blankett enskilda användningsturer

Regelbundna användningsturer

De regelbundna turerna ansöks för ett år i taget. De regelbundna turerna kungörs för ansökan i februari, och ansökningstiden utgår i mars. Besluten om turerna skickas i huvudsak under april-maj. De sökande får praktiska anvisningar för bl.a. bekräftelse av turer och avhämtning av nycklar. Anvisningarna bifogas till beslutet. Efter augusti-september kan regelbundna turer ansökas under årets lopp.

Vilka turer kan ansökas?

Information om de olika utrymmena och de turer som kan sökas finns i det elektroniska utrymmesbokningssystemet. Det elektroniska systemet tas etappvis i bruk, och till en början finns uppgifterna i systemet bara på finska. I ett senare skede är systemet minst tvåspråkigt. Antalet turer som kan sökas varierar enligt utrymme.

Turer som kan sökas för sommaren 2019 och perioden 1.9.2019–31.5.2020 i följande utrymmen:

  • turer i skolornas gymnastiklokaler under kvällar och veckoslut
  • turer i ungdomslokalerna
  • turer på planen och i budosalen i allaktivitetshallen i skyddsrummet i centrum
  • turer i budosalen i skyddsrummet i Gesterby
  • turer i konditionssalen i Veikkola bibliotek
  • turer i Kyrkslätts simhall

När pågår ansökningstiden?

Ansökningstiden börjar 11.2.2019. Ansökningstiden för sommarturerna utgår 4.3.2019 kl. 12.00 och för de regelbundna turerna 18.3.2019 kl. 12.00.

Vem kan ansöka?

Föreningar, organisationer, kommunens egna aktörer, privatpersoner och företag kan reservera och hyra utrymmen bl.a. i skolor, ungdomslokaler, skyddsrummet i centrum och simhallen.

Hur ansöker man?

Ansökningarna skickas till det elektroniska utrymmesbokningssystemet på adressen https://kirkkonummi.varaatila.fi/ 

OBS! Det elektroniska systemet tas etappvis i bruk, och till en början finns uppgifterna i systemet bara på finska. I ett senare skede är systemet minst tvåspråkigt.

Undantagsvis ansöker man om användning av klassrum med denna blankett.

Pris

Vid användning av kommunens verksamhetsutrymmen gäller ersättningsgrunderna som fastställts av kommunstyrelsen 1.10.2007 § 439 (pdf) och fritidssektionen 5.2.2019 § 8.

Hjälp för ansökan om turer

Vi hjälper dig gärna med alla ärenden som gäller ansökan om turer. Ta modigt kontakt!

planerare inom fritidstjänsterna Päivi Sorvari tfn. 040 126 9625 eller fritidssekreterare Risto Rossi tfn 040 7538906 eller

Uppgifter

Besöksadress:
Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt

Postadress:
Kyrkslätts kommun,
ungdoms- och idrottstjänster
PB 20
02401 Kyrkslätt

Öppettider:
må kl 8.30 - 17.00
ti-fre kl 8.30 - 16.00