Södra Kyrkslätt

Publikationer som styr Södra Kyrkslätt:

Utvecklingsbild för Kantvik 2040: Havsnära Kantvik (2016)

Merikantvikin ideasuunnitelma (2002) (på finska)
  karttaliitteet