Östra Kyrkslätt

Publikationer som styr planeringen av Östra Kyrkslätt:

Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 (2017) (på finska)

Utvecklingsbilden för Masaby och Bobäck 2040: En stad nära naturen (2016)

Utvecklingsbild för Jorvas och Ingvalsby arbetsplatsområde (2007)

Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava, kaupallinen selvitys (2012) (på finska)

Selvitys päivittäistavarakaupan sijoittumisesta Inkilään (2015) (på finska)

Utvecklingsutredning för Masabyvägen (2010):
  Rapport (på finska)
  Projekteringskarta

Kvalitets- och miljöplan för Masaby (2017):
  Rapport (på finska)
  Kvalitetshandbok (på finska)
  Allmän plan

Allmän plan för Masaby idrottspark (2011):
 
Rapport (på finska)
  Projekteringskarta skede 1
  Projekteringskarta skede 2