Privatvårdsstöd

Om barnet är i privat daghemsvård understöder Kyrkslätts kommun vård med servicesedel.

Stödet för privat vård av barn betalas för ordnande av vård för barn under skolåldern som bor i Finland till producenten av privatvård. Stödet kan utbetalas för varje barn i familjen från det att föräldrapenningen upphör tills barnet som läropliktig övergår till skolan.

Vårdpenningen för privatvårdsstöd är 172,25 €/barn. Vårdpenning betalas för varje barn som berättigar till stöd. Stöd för privat vård utbetalas till beloppet 63,38 € /mån om barnet vid sidan om privat vård deltar i förskoleundervisning på deltid som ordnas av kommunen ett år innan barnet börjar skolan eller om barnet börjar skolan som 6-åring, dvs. ett år innan läroplikten börjar. Dessutom kan familjen få högst 144,85 €/mån/barn som inkomstrelaterat vårdtillägg. Kyrkslätts kommun betalar inte kommuntillägg till stödet för privat vård.

Enligt ändringen av lagen om stöd för privat vård, som gäller från och med 1.8.2016, fastställs storleken på stödet för privat vård beroende på om barnets rätt till småbarnspedagogik är mer än 20 timmar eller högst 20 timmar. I Kyrkslätt begränsas inte familjernas rätt till småbarnspedagogik, så Fpa behöver ett beslut från kommunen om att barnet har rätt till småbarnspedagogik på heltid. Man får beslutet genom att be servicehandledaren eller familjedagvårdsledaren (finsk småbarnspedagogik) eller dagvårdschefen (svensk småbarnspedagogik) om det. Ansökan finns på blankettsidan.

Ytterligare information: 

Privatvårdsstöd (FPA)