Priser

Bildkonstskolans priser fr.o.m. 1.1.2021:

Läsåret har indelats i höst- och vårterminen. Läsårsavgiften faktureras i två rater, höstterminen och vårterminen separat. Läsårsavgiften för en termin är:

Förberedande undervisning (60 min/vecka) 158 €
Grundläggande undervisning (90 min/vecka) 176 €
Fördjupad dvs. verkstadsundervisning (135 min/vecka) 188 €
Sommarkurs (30 h) 170 €

 
Om en elev att börja efter mitten av terminen kommer han betala 50% av terminsavgift.


Terminsavgiften omfattar redskaps- och materialavgiften 19 €.

Frielevsplatser
I budgeten har man berett sig på att bevilja några frielevsplatser. Avgiftsfrihet kan ansökas endast av elev inom grundläggande konstundervisning. Mer information ger institutens kansli.

 Ansökningstid: hösten 2021 före 7.9.2021, våren 2022 före 24.1.2022.

Ansökan om befrielse från terminsavgift

annulleras på följande villkor:

1. Alla annulleringar görs skriftligt till bildkonstskolans kansli och de träder i kraft fr.o.m. datumet på den skriftliga anmälan

2. Eleven kan annullera elevplatsen kostnadsfritt före terminens första undervisningsgång enligt läsordningen.

3. Eleven kan annullera sin studieplats efter terminens första  undervisningsgång, före den andra undervisningsgången, med en kansliavgift på 10 €.

4. För annulleringar som görs senare betalar eleven hälften av terminsavgiften, om annulleringen görs innan halva terminen gått. För annulleringen uppbärs en expeditionsavgift på 10 €.

5. I övriga fall eller då elevplatsen inte annullerats alls, betalar eleven hela terminsavgiften.

6. Eleven kan annullera sin kortkurs kostnadsfritt ännu 7 dygn innan kursen börjat. I övriga fall debiteras hela kursavgiften.

7. Eleven kan på basis av intyg av läkare eller hälsovårdare få en kalkylerad gottgörelse (€/undervisningstimme) för de timmar som enligt läsordningen blivit oanvända då sjukdomen har hindrat eleven från att delta i mer än hälften av kursens undervisningstimmar. Anhållan om annullering av elevplats tillställs bildkonstskolans kansli tillsammans med intyget av läkare eller hälsovårdare utan dröjsmål. I samband med annulleringen uppbärs en expeditionsavgift på 10 €.

8. Bildningsnämnden beviljar medborgarinstitutets rektor rätten att fatta beslut om annullering av studerandes kursavgift i enlighet med principerna ovan.

Bildkonstskolans kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon må, ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.