Planläggningsöversikt

Kommunen uppgör en gång om året en översikt över planärenden som är anhängiga eller som snart skall anhängiggöras i kommunen eller i Nylands förbund. Planläggningsöversikten presenterar kort planprojekten och beskriver behandlingsskedena och de tillhörande markanvädningsavtalen.

Planläggningsöversikten kan, utöver den elektroniska versionen, läsas på biblioteken, kommunens servicekontor och planläggningsenheten.

Planläggningsöversikt 2020-2021 (pdf)