Personal

Rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning Satu Ylönen, tfn 040 831 2742

Biträdande rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning Titta Kalaja, tfn 040 834 8648

Koordinator Annika Mickos, tfn 040 126 9312

Planeringslärare Suvi Niskakangas, tfn 040 963 5720

Lärare i huvudsyssla Leena Pentikäinen, tfn 050 310 7062

Lärare i svenskgrupper Kaisa Eriksson

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi. (ä = a, ö = o)

Bildkonstskolans kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kansliet är stängt 15.6-2.8.2020

Glad sommar!