Bebyggd miljö

Byggnader, byggd miljö, byggnadstillsyn

  • Den byggda miljöns skick.
  • Övergivna och farliga byggnader.

Du kan också bifoga ett foto till responsen.

You must approve to our use of cookies to view this content.