Päikky

Päikky är ett elektroniskt system som är avsett för planering och uppföljning av vårdtiderna. Vårdnadshavarna och personalen kan också skicka meddelanden till varandra via Päikky.

Vårdnadshavarna får en NFC-tagg, dvs. ett slags elektronisk nyckel, och med den bokför vårdnadshavarna själva direkt i Päikky-systemet när barnet kommer till och från daghemmet.

Vårdnadshavarna bokar barnets vårdtider och meddelar om semesterdagar och lediga dagar via Päikky. Vårdnadshavarna ska meddela den dagliga vårdtiden två veckor i förväg.