Navigatorn Kyrkslätt

    

Våra kontaktuppgifter:
Adress: Kyrkstallsvägen 1 (gatuplan)
02400 Kyrkslätt
e-post: ohjaamo@kirkkonummi.fi


Vi betjänar må-fre kl 08.30 - 16.00, Välkommen!


Kyrkslätts kommuns sommarjobbplatset och sommarjobbsedlar för ungdomar 2022

Navigatorn Kyrkslätt svarar även i år för ansökningsprocessen gällande sommarjobb för ungdomar i kommunen. Ansökningstiden för sommarjobb är 9.3–23.3.2022 via Kommunrekry.fi.

Sommarjobbsplatser finns till exempel i biträdande uppgifter inom äldrevården, underhåll och städnings- och köksuppgifter och på daghem. Arbetsplatserna ligger i olika delar av kommunen. Ange i din ansökan i vilket område du vill jobba. Du kan också ange om du har önskemål gällande sommarjobbsuppgifterna. Det lönar sig att bifoga ett aktuellt CV till ansökan.

Aktuella uppgifter och länkar finns alltid på https://www.kyrkslatt.fi/navigatorn-kyrkslatt

Sommarjobbsplatser som ordnas centraliserat av kommunen anvisas 70 ungdomar som har fyllt 15 år eller fyller 15 år under år 2022. Sommarjobbsperioden är 1 månad lång. Månadslönen för sommarjobbet är 850 euro. Vissa arbetsuppgifter kan ha åldersrelaterade krav som baserar sig på arbetssäkerhet, så en del av sommarjobbsplatserna kan endast anvisas personer som fyllt 16 år.


Högskolepraktikanter

Sommarpraktikplatser som ordnas centraliserat av kommunen anvisas åtta (8) unga som studerar vid universitet eller högskola. Praktikperioden är 2 månader lång. Ersättningen för praktiken är 1 653,91 euro i månaden. Ansökan sker via Kommurekry.fi 9.3–9.4.2022

Ytterligare information ges av

Pekka M. Sinisalo
pekka.sinisalo@kirkkonummi.fi
040 126 9885

 

Alla sommarens sommarjobbsedlar är beviljade. Tack till alla! 


Information gällande sommarjobbsedlarna åt företagen 

_________________________________________________________________

Vad handlar det egentligen om?

Är du utan bostad, studieplats, jobb, kompisar eller hobbyer? Känner du ångest för någonting, undrar du över någonting eller skulle du helt enkelt vilja prata med en pålitlig vuxen? Oavsett din situation lönar det sig alltid att besöka Navigatorn!
Navigatorerna ligger i olika delar av Finland, och där får alla under 30-åringar gratis hjälp och stöd för många slags ärenden, t.ex. för att söka studieplats eller jobb. Du är välkommen till Navigatorn oavsett om du kommer ensam, tillsammans med dina föräldrar eller din kompis, med eller utan tidsbokning.

När du kommer till Navigatorn behöver du inte veta vilken som är den rätta instansen som sköter dina ärenden eller av hurdan yrkesperson du får hjälp för dina problem. Det räcker med att du hittar den närmaste Navigatorn och stiger in. De yrkeskunniga på Navigatorn kan säkert hjälpa dig framåt.

Följ oss även på:

Facebook: Ohjaamo Kirkkonummi - Navigatorn Kyrkslätt
Instagram: ohjaamokirkkonummi 

Kontaktinformation

Servicehandledare Marko Härkin
tfn/WhatsApp 040 675 1707
förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Socialhandledare Johanna Sallinen
puh./WhatsApp 040 675 9764
törnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Navigatoransvarande Pekka M. Sinisalo
tfn/WhatsApp 040 126 9885
förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Servicehandledare (svenska) Tony Tähtinen
tfn 0406752982
förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

TE-sakkunnig Mikael Sjöström
puh./ 0295 041273
förnamn.efternamn@te-toimisto.fi