Navigatorn Kyrkslätt

    

Våra kontaktuppgifter:
Adress: Kyrkstallsvägen 1 (gatuplan)
02400 Kyrkslätt
e-post: ohjaamo@kirkkonummi.fi


Vi betjänar må-fre kl 08.30 - 16.00, Välkommen!


Kyrkslätts kommuns sommarjobbsplatser och sommarsjobbsedlar för unga är nu öppna för ansökan
 

Sommarjobbsplatser för unga

I år erbjuder kommunen sommarjobbsplatser till sammanlagt 80 unga som har fyllt 15 år eller fyller 15 år 2023. Du som är ung, ansök om sommarjobb via tjänsten Kommunrekry under tiden 1.3‒15.3.2023. Fyll i ansökan omsorgsfullt och berätta inom vilket område du vill arbeta. Du kan också ange om du har önskemål gällande sommarjobbsuppgifterna.

Sommarjobb erbjuds på olika håll i kommunen bland annat på daghemmen, biblioteken, sommarklubbar och läger för barn och unga, inom städtjänsterna och olika arbetsplatser inom underhållet. Varje sommarjobbsperiod är en (1) månad lång. Lönen för sommarjobbet är 855 euro per hel kalendermånad.  Vissa arbetsuppgifter kan ha åldersrelaterade krav som baserar sig på arbetssäkerhet, så en del av sommarjobbsplatserna kan endast anvisas personer som fyllt 16 år.

Ansök om sommarjobb

Sommarjobbsedlar 

15–17-åriga ungdomar bosatta i Kyrkslätt kan under tiden 1.3–22.3.2023 (ansökningstiden har förlängst) ansöka om sommarjobbsedlar. Man kan ansöka om sedel på kommunens webbplats när man först har kommit överens med ett företag om en sommarjobbsplats. Ett privathushåll, en familj eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare. 

Sammanlagt 151 sommarjobbsedlar delas ut, och en sommarjobbsedel är värd 300 euro. Kriteriet för sommarsedeln är att den ungas anställningsförhållande ska pågå under perioden 1.6–15.8.2023 i minst två veckors tid (10 arbetsdagar, 50 arbetstimmar).  Mer detaljerad information om sommarjobbsedlarna och ansökningsförfarandet publiceras på Navigatorn Kyrkslätts webbplats.

Ta i beaktande, förbindelse- och samtyckeblanketten till sommarjobbsedeln och mera specifik information om sommarjobbsedlarna och om ansöknings metoderna finns fr.o.m. 15.2.2023 kl. 12.00 på den här sidan.

https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-kommuns-sommarjobbsedel


Högskolepraktikanter
 

I år erbjuds sommarpraktikplatser inom kommunen för sex (6) ungdomar som studerar vid universitet eller högskola. Praktikperioden är två (2) månader lång. Ersättningen för praktiken är 1 678,26 euro per hel kalendermånad. Ansökan sker via kommurekry.fi 1.3–1.4.2023

Ansök om högskolepraktikplats

Till företagarna


Företagare, meddela dina uppgifter på blanketten, vi sammanställer en lista över de företag som vill sysselsätta ungdomar med sommarjobbssedel. Listan hjälper ungdomarna att söka sig till dessa arbetsgivare för ett samtal när de söker jobb.  

Ytterligare information om sommarsysselsättning för unga

ohjaamo(at)kirkkonummi.fi
Ansvarsperson för Navigatorservicen, uppsökande ungdomsarbetare Eija Rajavaara, 040 832 1906
ungdoms- och idrottstjänster/Navigatorservicen

_________________________________________________________________

Vad handlar det egentligen om?

Är du utan bostad, studieplats, jobb, kompisar eller hobbyer? Känner du ångest för någonting, undrar du över någonting eller skulle du helt enkelt vilja prata med en pålitlig vuxen? Oavsett din situation lönar det sig alltid att besöka Navigatorn!
Navigatorerna ligger i olika delar av Finland, och där får alla under 30-åringar gratis hjälp och stöd för många slags ärenden, t.ex. för att söka studieplats eller jobb. Du är välkommen till Navigatorn oavsett om du kommer ensam, tillsammans med dina föräldrar eller din kompis, med eller utan tidsbokning.

När du kommer till Navigatorn behöver du inte veta vilken som är den rätta instansen som sköter dina ärenden eller av hurdan yrkesperson du får hjälp för dina problem. Det räcker med att du hittar den närmaste Navigatorn och stiger in. De yrkeskunniga på Navigatorn kan säkert hjälpa dig framåt.

Följ oss även på:

Facebook: Ohjaamo Kirkkonummi - Navigatorn Kyrkslätt
Instagram: ohjaamokirkkonummi 

Kontaktinformation

Navigators ansvarig direktör Eija Rajavaara
tfn/WhatsApp 040 8321 906
förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Servicehandledare Marko Härkin
tfn/WhatsApp 040 675 1707
förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Servicehandledare Johanna Sallinen
tfn//WhatsApp 040 675 9764
törnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

TE-sakkunnig Mikael Sjöström
tfn// 0295 041273
förnamn.efternamn@te-toimisto.fi