Natura 2000-områdena

Med Natura 2000-nätverket upprätthåller man naturens mångfald inom Europeiska Unionens område. Med nätet tryggas bevarandet av naturtyperna och arternas livsmiljöer som nämns i naturdirektivet samt fågelskyddsområdena som avses i fågeldirektivet.

Det finns nio Natura-områden eller delar av ett sådant i Kyrkslätt:

Kallbådans skär och vattenområde 
Esboviken-Bastvik
Kyrkslätts skärgård
Saltfjärdens - Tavastfjärdens fågelvatten
Medvastö - Stormossen
De gamla skogarna vid Finnträsk
Meiko - Lappträsk
Noux

Kyrkslätts Natura-områden är i stor utsträckning naturskyddsområden som används för rekreation och friluftsliv.