Motionsbanor, skidspår och skridskobanor

Motionsbanor / skidspår

De iståndsatta skidspåren är om vintrarna reserverade för skidåkare. Vänligen iaktta 14 § i ordningslagen.

ORDNINGSLAGEN 14 §: För bevarande av allmän ordning och säkerhet ska ägaren eller innehavaren av en hund se till att hunden inte kommer ut i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk.

  • Masaby, Ljusdalavägen, 1900 m
  • Jolkby, Björntanden, 900 m
  • Gesterby, Gesterby skolcentrum, 1900 m
  • Kantvik, Sockermästervägen, 1100 m
  • Obbnäs, Strandvägen, 1500 m
  • Jerikobacken 6200 m, Jerikobacken-Hjortlandet, 2000 m
  • Veikkola idrottspark, 2000m, 3000 m, 5000m

Belysta till ca kl. 21.30

Karttjänsten

Aktuellt om skidspåren i karttjänsten.

Tyvärr finns informationen om skidspåren enbart på finska. Karttjänsten uppdateras vintertid!

Obs! För bevarande av allmän ordning och säkerhet skall ägaren eller innehavaren av en hund se till att hunden inte kommer ut i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk (14 § i ordningslagen)

Motionsbanor/ skidspår i Veikkola

Skridskoplaner, rinkar och skridskobana

I Kyrkslätts centrum, Masaby och Veikkola finns flera planer av naturis som kan användas fritt. Rinkarna är avsedda särskilt för spel med klubbor.
 
Vi har inget elektroniskt system av vilket isning eller underhåll av skridskoplanerna skulle framgå. Du kan följa vårt allmänna nyhetsflöde under avsnittet Aktuellt.
 
Skridskobana 400 meter i idrottsparken i centrum, Gamla Kustvägen 8, 02400 Kyrkslätt
Planen vid Gesterbyn koulu, Gesterbystigen, 02400 Kyrkslätt
Planen i Kusas, Slättvägen 7, 02400 Kyrkslätt
Planen vid Framnäs konstgjorda gräsplan, Masabyvägen 258, 02430 Masaby
Rinken vid Framnäs plan, Masabyvägen 258, 02430 Masaby
Planen vid Masalan koulu, Rusthållsgränden, 02430 Masaby
Planen vid Bobäcks skola, Gränsnäsvägen 11 , 02440 Bobäck
Planen vid rinken i Veikkola, Lamminpäävägen 1, 02880 Veikkola
Rinken i Veikkola, Lamminpäävägen 1, 02880 Veikkola
Planen vid Veikkolan koulu, Sportstigen 7, 02880 Veikkola
Planen vid Vuorenmäen koulu, Eriksgårdsvägen 5, 02880 Veikkola
Planen vid Sjökulla skola, Sjökullavägen 285, 02540 Kylmälä
Planen i Lindal, Dalgränd, 02400 Kyrkslätt
Planen vid Heikkilän koulu, Älgvägen 7 A, 02400 Kyrkslätt
Planen vid Laajakallion koulu, Bredbergsvägen 4, 02400 Kyrkslätt
Planen vid Kartanonrannan koulu, Herrgårdsgränden 1, 02450 Sundsberg                                                                                       

Planen vid Jokirinteen oppimiskeskus,Kyrkvallavägen,02400 Kyrslätt

 

14012021: OBS! Avvikande från vårt tidigare meddelande utförs ingen isning av rinken och den lilla planen i Kantvik. Området är i sin helhet arbetsplats för entreprenören för Kantviks näridrottsplats, varvid alla annan verksamhet på området avbryts. Arbetsplatsområdet kommer att inhägnas.

Planen i Kantvik, Sockerbruksvägen-Sockermästarvägen, 02460 Kantvik
Rinken i Kantvik, Sockerbruksvägen-Sockermästarvägen, 02460 Kantvik