Motionsbanor, skidspår och skridskobanor

Motionsbanor, skidspår och skridskobanor

De iståndsatta skidspåren är om vintrarna reserverade för skidåkare. Vänligen iaktta 14 § i ordningslagen.

ORDNINGSLAGEN 14 §: För bevarande av allmän ordning och säkerhet ska ägaren eller innehavaren av en hund se till att hunden inte kommer ut i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk.

Skidspår och skridskobanor finns i tjänsten ulkoliikunta.fi.