Masaby ungdomsteater

Masalan nuorisoteatteri är en yrkesmässigt ledd amatörteater. Teatern är en del av Kyrkslätts kommuns ungdomstjänsters verksamhet.
Teaterns verksamhet stöds dessutom av Masalan nuorisoteatterin kannatus ry.

Masaby ungdomsteater

Kontaktuppgifter

Ljusdala teaterhus
Ljusdalavägen 9
02430 Masaby

Teaterregissörer

Maija Lauri
tfn 050-4143643
e-post: maija.lauri@kirkkonummi.fi

Tuomo Aitta
tfn 040-7499068
e-post: tuomo.aitta@kirkkonummi.fi

Hur kan man delta i verksamheten?

Masalan Nuorisoteatteri antar nya medlemmar då nya grupper bildas eller om det uppstår lediga platser i befintliga grupper. Utöver skådespelandet kan du arbeta inom scenografi, kostymering, ljus-, ljud-, video- och grafisk planering samt teaterproduktion. Det är inget inträdestest till teatern. Verksamheten är för tillfället riktad till barn över 9 år.

År 2023 är deltagaravgiften 196,40 euro/år och den faktureras i två rater.


Ytterligare information: www.masalannuorisoteatteri.net