Kyrkslättsdagarna

Kyrkslättsdagarna är ett mångsidigt lokalt kulturevenemang

Kyrkslättdagarna ordnas årligen traditionellt det sista veckoslutet i augusti.


Kyrkslättsdagarna 2020

PLANERINGEN AV KYRKSLÄTTDAGARNA FORTSÄTTER

Kyrkslättsdagarna har firats i över 20 år det sista veckoslutet i augusti med presentation av verksamheter i Kyrkslätt.  I år ordnas Kyrkslättsdagarna 28–30.8.2020 med temat ”Vi gör det själva”.

Planeringen fortsätter och ni kan anmäla alla programplaner via Forms-blanketten (Forms)

Combo ry fortsätter planera föreningstorget för lördagen 29.8, så som tidigare år. Du kan reservera platser via föreningstorgets webbplats (www.toritapahtumat.fi)

I början av augusti vet vi bättre vilka föreskrifter som gäller evenemang i slutet av augusti.  Då är det möjligt att fastställa om någon plan stryks ur programmet. Då avgörs också möjligheterna att genomföra årets föreningstorg.

Liksom tidigare år svarar varje arrangör själv för sin evenemangshelhet med tillhörande arrangemang, tillstånd m.m.


VI GÖR DET SJÄLVA - ALLA UPPMUNTRAS OCKSÅ TILL DIGITALA PRESENTATIONER

I en ny situation uppmuntras organisationer i Kyrkslätt och andra aktörer också att hitta på nya digitala sätt för att presentera sin egen verksamhet – också smått är kul!

Vi hoppas att vi genom dessa försök även i framtiden kan vidareutveckla lokal kommunikation och möjligheten att hitta verksamheterna.

Länkar till dessa digitala presentationer samlas på en webbplats www.kirvirtu.fi. Även länkar till aktörernas internetsidor är välkomna till helheten.

 

GEMENSAM PLANERING OCH MÖTEN

Kommunens kulturtjänster koordinerar den gemensamma planeringen och informationen gällande Kyrkslättsdagarna.

Kulturväsendet i kommunen sammanställer på samma sätt som tidigare år en programannons om Kyrkslättsdagarna.  Programuppgifter tas emot ännu i augusti så långt som möjligt.

Den gemensamma planeringen görs på TEAMS-möten som meddelas på Kyrkslättsdagarnas webbplats, och man kan anmäla sig till mötena per e-post kulttuuri@kirkkonummi.fi.

Nästa möte hålls tisdag 4.8.2020 kl. 17–18.

Kyrkslättsdagarna på Facebook

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna

Kulturdirektör
Maaret Eloranta
0400 012 872 
maaret.eloranta(at)kirkkonummi.fi
kulttuuri@kirkkonummi.fi


AKTUELLT

16.6.2020 Teams-distansmöte / muistio

4.8.2020 kl. 17-18 Teams-möte (anmäl dig: kulttuuri@kirkkonummi.fi)

11.8.2020 kl. 17-18 Teams-distansmöte (anmäl dig: kulttuuri@kirkkonummi.fi)

Fråga om Kyrkslättsdagarna (Forms)

Berätta om planerna för Kyrkslättsdagarna (Forms)

Webbplatsen Kirvirtu