Kyrkslättsdagarna

Kyrkslättsdagarna är ett mångsidigt lokalt kulturevenemang

Kyrkslättdagarna ordnas årligen traditionellt det sista veckoslutet i augusti. Den planerade tidpunkten för detta år är 27.-29.2021.

Kyrkslättsdagarna, planeringsmöte 2, 20.5.2021 kl. 17-18

Den planerade tidpunkten för Kyrkslättsdagarna är 27–29.8.2021. Planeringen fortsätter 20.5.2021 kl. 17–18 med ett Teams-möte, anmälningar per e-post: antti.airaksinen@kirkkonummi.fi

Ärenden:

- teman för Kyrkslättsdagarna 2021
- presentationer av virtuella möten
- nästa möte 10.6.2021 klo 17


ALLA UPPMUNTRAS OCKSÅ TILL DIGITALA PRESENTATIONER

Organisationer i Kyrkslätt och andra aktörer uppmuntras också att hitta på nya digitala sätt för att presentera sin egen verksamhet – också smått är kul!

Vi hoppas att vi genom dessa försök även i framtiden kan vidareutveckla lokal kommunikation och möjligheten att hitta verksamheterna.


Kyrkslättsdagarna på Facebook

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna

Kulturdirektör
Maaret Eloranta
0400 012 872 
maaret.eloranta(at)kirkkonummi.fi
kulttuuri@kirkkonummi.fi


AKTUELLT

Planeringsmöte 2, 20.5.2021 kl. 17-18
Planeringsmöte 1, 25.3.2021 kl. 17-18