Kyrkslättsdagarna

Yhdessä, luonnossa, Kirkkonummella – Tillsammans, i naturen, i Kyrkslätt

Den planerade tidpunkten för Kyrkslättsdagarna är 27–29.8.2021, och planeringen av evenemangen fortskrider så att vi kontinuerligt följer med pandemisituationen som ständigt förändras, och anknytande gällande bestämmelser.

Man slog fast att temat för årets dagar är ”Yhdessä, luonnossa, Kirkkonummella – Tillsammans, i naturen, i Kyrkslätt”. Finska naturens dag firas lördag 28.8.2021, vilket gav upphov till idéen. Målet är att vi kan bekanta oss med naturen och landskapet, evenemangen och serviceutbudet i Kyrkslätt tillsammans, men enligt rådande rekommendationer. 

Kyrkslätts kommuns kulturväsende koordinerar planeringen, men varje delarrangör svarar för arrangemangen, innehållet och informationen beträffande sitt eget evenemang.

Kyrkslättsdagarna, planeringsmöte 3, 10.6.2021 kl. 17-18

Den planerade tidpunkten för Kyrkslättsdagarna är 27–29.8.2021. Planeringen fortsätter 10.6.2021 kl. 17–18 med ett Teams-möte, anmälningar per e-post: antti.airaksinen@kirkkonummi.fi

Ärenden:

- Råd om hur man anmäler evenemang till kommunens evenemangskalender

- Diskussion om virtuella möjligheter, t.ex. Kirkkonummen Videoharrastajat. Kommunens streamstudio från fullmäktigesalen kunde också fungera om det fanns kameror och anordningar i kommunhuset/Fyyri, virtuella psalmer och virtuell allsång.

Under TEAMS-mötet i början av augusti, 5.8 kl. 17, bedömer vi utgående från de gällande uppgifterna möjligheterna att genomföra evenemangen.

Informationen till den gemensamma tidningsannonsen sammanställs utgående från uppgifterna i kommunens evenemangskalender. Därför ska varje arrangör senast 13.8 föra in uppgifterna om sitt program i evenemangskalendern om man vill att de ska ingå i det sammanställda programmet.

Kyrkslättsdagarnas föreningstorg 28.8.2021

På samma sätt som tidigare år koordinerar Combo ry förberedelserna inför föreningstorget.  Boka plats på föreningstorget via toritapahtumat.fi.  Det finns ungefär lika många platser på torget och kring det som tidigare. Avsikten är att placera platserna på större avstånd från varandra än tidigare, och anvisningar och rekommendationer görs upp enligt den rådande situationen.

Kyrkslättsdagarna på Facebook

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna

Kulturdirektör
Maaret Eloranta
0400 012 872 
maaret.eloranta(at)kirkkonummi.fi
kulttuuri@kirkkonummi.fi


AKTUELLT

Planeringsmöte 3, 10.6.2021 kl. 17-18
Planeringsmöte 2, 20.5.2021 kl. 17-18, prememoria
Planeringsmöte 1, 25.3.2021 kl. 17-18