Kyrkslättsdagarna

Kyrkslättsdagarna är ett mångsidigt lokalt kulturevenemang

Kyrkslättdagarna ordnas årligen traditionellt det sista veckoslutet i augusti.


KYRKSLÄTTSDAGARNA 2020 ÄR INHIBERADE

Kyrkslättsdagarna har traditionellt ordnats det sista veckoslutet i augusti årligen. I år kommer denna långa tradition dock att brytas på grund av den rådande exceptionella situationen.

I Kyrkslätt och på HUS-området verkar spridningen av coronaviruset accelerera. På grund av detta kan man inte rekommendera stora folksamlingar.

Låt oss tillsammans ta hand om hälsan och säkerheten då vi träffar varandra!

• Besök inte en offentlig tillställning, en allmän sammankomst eller ett offentligt utrymme om du är sjuk eller har symtom.

• Det rekommenderas att de som hör till en riskgrupp ska undvika närkontakter under epidemin.

Det kan därmed inte heller rekommenderas att de deltar i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt i verksamhet i offentliga rum.

• Onödig fysisk kontakt ska undvikas.

• God hand- och hosthygien förhindrar smittor.


VI GÖR DET SJÄLVA - ALLA UPPMUNTRAS OCKSÅ TILL DIGITALA PRESENTATIONER

I en ny situation uppmuntras organisationer i Kyrkslätt och andra aktörer också att hitta på nya digitala sätt för att presentera sin egen verksamhet – också smått är kul!

Vi hoppas att vi genom dessa försök även i framtiden kan vidareutveckla lokal kommunikation och möjligheten att hitta verksamheterna.

Länkar till dessa digitala presentationer samlas på en webbplats www.kirvirtu.fi. Även länkar till aktörernas internetsidor är välkomna till helheten.Kyrkslättsdagarna på Facebook

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna

Kulturdirektör
Maaret Eloranta
0400 012 872 
maaret.eloranta(at)kirkkonummi.fi
kulttuuri@kirkkonummi.fi


AKTUELLT

16.6.2020 Teams-distansmöte / muistio

4.8.2020 Teams-distansmöte / muistio

11.8.2020 Teams-distansmöte / muistio

18.8.2020 Teams-distansmöte / muistio

25.8.2020 Teams-distansmöte / muistio

Webbplatsen Kirvirtu