Kyrkslättsdagarna

Kyrkslättsdagarna är ett mångsidigt lokalt kulturevenemang

- lokala aktörer presenterar sig

- evenemang för allmänheten på olika håll i kommunen, vissa gratis, andra avgiftsbelagda

- alla aktörerna planerar och genomför själva sina program, konserter, utställningar o.s.v.

Kyrkslättdagarna ordnas årligen traditionellt det sista veckoslutet i augusti. Nästa gång firas Kyrkslättsdagarna 28-30.8.2020. Planeringen inleds i mars 2020.

Kommunens kulturtjänster koordinerar den gemensamma planeringen och informationen. Vid planeringsmötena kommer vi överens om gemensamma verksamhetsprinciper och olika arrangörer kan hitta någon att samarbeta med.

Planeringsmötena för Kyrkslättsdagarna ordnas 24.3, 28.4, 26.5, 9.6 och 11.8. Varje möte hålls kl. 16.30-20.00. 

Det populära föreningstorget kommer igen att vara en del av programmet på lördagen den 29.8.2020. Combo ry tar hand om arrangemangen. Ytterligare information finns på adressen www.toritapahtumat.fi.

Alla kyrkslättsbor, föreningar, företag, andra sammanslutningar och nya aktörer, välkomna: Vi gör det själva och tar också kompisarna med oss!

Kyrkslättsdagarna på Facebook

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna

Kulturdirektör
Maaret Eloranta
0400 012 872
maaret.eloranta(at)kirkkonummi.fi

Kyrkslättsdagarnas planeringsmöten

1. 24.3 kl. 16.30-20, Tidtabell för planeringen och gemensamma principer
2. 28.4 kl. 16.30-20, Förhandsuppgifter om planerade program och samordnande av verksamheterna
3. 26.5 kl. 16.30-20, Finslipning av programmen
4. 9.6 kl. 16.30-20, Finslipning av uppgifterna till den gemensamma informationen
5. 11.8 kl. 16.30-20, Finslipning av den gemensamma annonsen och annulleringar