Kyrkslättsdagarna

Kyrkslättsdagarna är ett mångsidigt lokalt kulturevenemang

Kyrkslättdagarna ordnas årligen traditionellt det sista veckoslutet i augusti.


Kyrkslättsdagarna 2020

Planen var att Kyrkslättsdagarna ordnas 28 - 30.8.2020 med temat ”Vi gör det själva”.

Vi utvärderar utgående från situationen i landet och i området separat under våren och sommaren, om det är möjligt att genomföra evenemangshelheten eller inte.

 Kommunens kulturtjänster koordinerar den gemensamma planeringen och informationen gällande Kyrkslättsdagarna.

Kyrkslättsdagarnas planeringsmöte 14.5.2020 kl. 17–18 Teams-distansmöte

Ärenden:

- Idéer och planer för Kyrkslättsdagarna

- Den exceptionella situationens inverkan på arrangemangen och tidsfristerna.

Anmäl dig till detta möte per e-post: kulttuuri@kirkkonummi.fi

Fråga om Kyrkslättsdagarna och meddela din e-postadress också för kommande möten (Forms)

Berätta om planerna för Kyrkslättsdagarna (Forms)

Kyrkslättsdagarna på Facebook

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna

Kulturdirektör
Maaret Eloranta
0400 012 872 
maaret.eloranta(at)kirkkonummi.fi
kulttuuri@kirkkonummi.fi


AKTUELLT

14.5.2020 17-18 kl. Teams-möte (anmäl dig: kulttuuri@kirkkonummi.fi)

Fråga om Kyrkslättsdagarna (Forms)

Berätta om planerna för Kyrkslättsdagarna (Forms)