Kyrkslättsdagarna

Kyrkslättsdagarna 24-26.8.2018
"Hobby ger glädje, kraft och vänner”

Kyrkslättsdagarna är ett lokalt kulturevenemang som ordnas det sista veckoslutet i augusti varje år på olika håll i kommunen. Kyrkslätt är fullt av traditioner och historia samt nya aktörer och invånare och gäster av olika ålder.

Kyrkslättsdagarna erbjuder tillfälle att bekanta sig i båda riktningarna. I arrangemangen av detta tre dagar långa talko deltar föreningar och företag, kommunen och församlingarna, museer och idrottsföreningar, konstnärer och t.o.m. fyrbenta vänner!

Kyrkslättsdagarnas tema ”hobbyer” uppmuntrar till att bekanta sig med hobbymöjligheterna i Kyrkslätt.

Kyrkslätts kommuns kulturväsende koordinerar planeringen och informationen. Aktörerna planerar och genomför själva sina program, konserter, utställningar o.s.v. Vid de gemensamma planeringsmötena behandlas program, informationsgivning och allmänna verksamhetsprinciper.

Föreningstorget 25.8.2018

Lördagens föreningstorg fyller torgen och skvärerna kring kyrkan med presentationer av föreningar och andra aktörer.

Som organisatör av föreningstorget fungerar Combo ry. De avgiftsbelagda torgplatserna reserveras med Combo ry:s nätblankett.

Anmälan om program

Största delen av evenemangen sker i Kyrkslätts centrum men på många håll i Kyrkslätt finns under veckoslutet intressanta programpunkter. Meddela ditt evenemang till det gemensamma, avgiftsfria meddelandet via länken på sidan högra kant 1.6.-15.6.2018.

Informering

Meddelandet om föreningstorget och alla program som lämnats in senast 31.5 kommer att publiceras på den här sidan och i Kirkkonummen Sanomats Exta-bilaga 19.8.

Kyrkslättsdagarna på Facebook

Kom med!

Skicka programuppgifter till den gemensamma annonsering här.

Planeringstidtabell och gemensamma möten
senast 15.6.
uppgifterna om de egna programmen på anmälningsblanketten till kulturväsendet
ti 7.8 kl. 17-19
finslipning av informationsgivningen (de sista ändringarna och kompletteringarna innan det gemensamma meddelandet översätts)
senast on 15.8 kl. 14
det egna materialet till Kirkkonummen Sanomat

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna

Kulturdirektör
Maaret Eloranta
0400 012 872
maaret.eloranta(at)kirkkonummi.fi

Kultursekreterare
Annika Eklund
040-8652034
annika.eklund(at)kirkkonummi.fi