Kyrkslättsdagarna

Kyrkslättsdagarna

Kyrkslättsdagarna 2023

Kyrkslättsdagarna 25-27.8.2023 ”HEJ, VI KAN!”

Målet med Kyrkslättsdagarna är att tillsammans bekanta oss med evenemangen, serviceutbudet, naturen och landskapet i Kyrkslätt. Temat för år 2023 är ”Hej, vi kan!”. Med temat vill man uppmuntra alla aktörer i trakten att komma med på Kyrkslättsdagarna och presentera sin mångsidiga verksamhet. 

Kyrkslätts kommuns kulturväsende koordinerar planeringen, och varje delarrangör svarar för arrangemangen, innehållet och informationen gällande sitt eget evenemang.

Gemensamma planeringsmöten hålls elektroniskt i mötessystemet TEAMS. Vid mötena får man råd hur man ordnar egna evenemang och använder evenemangskalendern samt samordnar olika verksamheters behov och bildar nätverk aktörer emellan. 

Kyrkslättsdagarnas planeringsmöten 2023

13.4.2023 kl. 17–18

- Information om planerade verksamheter

- Råd till arrangörerna

11.5.2023 17–18

- Information om planerade verksamheter

- Handledning i användningen av evenemangskalendern

- Övriga aktuella ärenden

08.6.2023 17–18

- Finslipning av programmen före semestrarna

- Planering av den gemensamma informeringen

10.8.2023 17–18

- Gemensam kontroll av programmen före tidningspublikationerna.

Mötena finns också i Kyrkslätts evenemangskalender.

Förhandsinformation om evenemangen

Kyrkslättsdagarnas föreningstorg 26.8.2023

Liksom tidigare år koordinerar Combo ry förberedelserna för föreningstorget som hålls i Kyrkslätts centrum lördag 26.8.2023.  Föreningarna ska själva reservera platser till föreningstorget och meddela önskemål om uppträdanden på scenen direkt till Combo ry. Det är en deltagaravgift till föreningstorget. https://toritapahtumat.fi/

- -

Anvisningar för arrangörer

Beredningen av Kyrkslättsdagarna är en bra orsak att aktivera Kyrkslätts kommuns evenemangskalender också för sin egen organisation. Kommunens evenemangskalender finns på adressen https://tapahtumat.kirkkonummi.fi. Där finns också en bruksanvisning till evenemangskalendern. En ny användare måste först skapa ett gratis användarnamn. Huvudanvändaren godkänner användarnamnet, det tar sin lilla tid. Du kan redigera din egen organisations uppgifter senare och ge dina kolleger rättigheter att publicera evenemang i ditt ställe samt redigera evenemang som ordnas i din profils namn. När användarnamnet är i kraft kan du skapa evenemang och välja kategorier för dem. Du kan också tidsinställa publiceringen av evenemanget.

Varje arrangör sköter själv områdesreserveringen för, tillstånden för och planerna på sitt eget evenemangsställe och planerar sin egen kommunikation. Anvisningar för uppgörandet av räddningsplaner finns på Räddningsväsendets webbplats https://pelastustoimi.fi/sv/vastra-nyland/anvisningar-och-blanketter/publikevenemang 

Det beror på evenemangets karaktär och storlek om det också behövs nöjesanmälan till polisen och ordningsvakter m.m. Råd i frågan finns på polisens webbplats https://poliisi.fi/sv/offentlig-tillstallning. Teosto har information om tillstånd som gäller framförande av musik https://www.teosto.fi/musiikin-kayttoluvat/hanki-lupa/tapahtumalupa/

Alla program i Kyrkslätts evenemangskalender

Beredningen av Kyrkslättsdagarna är en bra orsak att aktivera Kyrkslätts kommuns evenemangskalender också för sin egen organisation. Kommunens evenemangskalender finns på adressen https://tapahtumat.kirkkonummi.fi.

Där finns också en bruksanvisning till evenemangskalendern. En ny användare måste först skapa ett gratis användarnamn. Huvudanvändaren godkänner användarnamnet, det tar sin lilla tid. Du kan redigera din egen organisations uppgifter senare och ge dina kolleger rättigheter att publicera evenemang i ditt ställe samt redigera evenemang som ordnas i din profils namn. När användarnamnet är i kraft kan du skapa evenemang och välja kategorier för dem. Du kan också tidsinställa publiceringen av evenemanget.

- -

Läs här: Kirkkonummi-päivät vuosikymmenestä toiseen - Kyrkslättsdagarna genom decennierna

- -

Kyrkslättsdagarna på Facebook

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna

Kultursekretare
Antti Airaksinen
antti.airaksinen@kirkkonummi.fi

AKTUELLT

Planeringsmöten (TEAMS)

3. planeringsmöte 11.5. kl. 17

HÄNDELSEKALENDER

Kyrkslättsdagarnas evenemang

Evenemangskalenderns bruksanvisning