Kyrkslättsdagarna

Kyrkslättsdagarna är ett mångsidigt lokalt kulturevenemang

Kyrkslättdagarna ordnas årligen traditionellt det sista veckoslutet i augusti.


Kyrkslättsdagarna 2020

Planen var att Kyrkslättsdagarna ordnas 28 - 30.8.2020 med temat ”Vi gör det själva”.

 Vi utvärderar utgående från situationen i landet och i området separat under våren och sommaren, om det är möjligt att genomföra evenemangshelheten eller inte.

 

Kommunens kulturtjänster koordinerar den gemensamma planeringen och informationen gällande Kyrkslättsdagarna.

Allmänna planeringsmöten för Kyrkslättsdagarna ordnas enligt behov med distansförbindelse.

Forms-blanketten kan du meddela din e-postadress för eventuella kallelser till distansmöten eller skicka din fråga.

Kyrkslättsdagarna på Facebook

Ytterligare information

Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna

Kulturdirektör
Maaret Eloranta
0400 012 872
maaret.eloranta(at)kirkkonummi.fi

Kyrkslättsdagarnas planeringsmöten

Öppna planeringsmöten för Kyrkslättsdagarna ordnas inte under vårperioden 2020.