Kyrkslätts välfärdscentralen

Kyrkslätts välfärdscentral överläts från byggaren till kommunen 22.6.2022. Sommaren och hösten går åt att inreda och utrusta byggnaden samt utbilda personalen.  Huset öppnas för klienter och patienter 1.12.2022.

Välfärdscentralen ersätter den på 1980-talet byggda hälsostationen i centrum, vilken redan är i dåligt skick, samt flera verksamhetsställen i hyreslokaler. Kommunfullmäktige godkände välfärdscentralensprojektplan 16.11.2015. 

Välfärdscentralen ligger i Åängen, vid Gesterbyvägen norr om simhallen, mellan skolcentren. Adressen är Åängsvägen 2.

Telefonnumren förblir oförändrade.

Välfärdscentrets läge på kartan.