Kyrkslätts Rekryfestival

Kyrkslätts digiRekryfestival ordnas 25.11.2021 kl. 10 - 15

Kyrkslätts kommuns kommunutvecklingsenhet, Sysselsättningstjänsterna Toimari, Navigatorn och Katalysatorn ordnar i samarbete med Nylands TE-byrå samt Life in Kirkkonummi Kyrkslätts digiRekryfestival torsdag 25.11.2021 kl. 10 - 15.

Vår arbetssökningsfestival samlar arbetssökande, arbetsgivare, läroanstalter och sysselsättningsfrämjande tjänster från området. Evenemanget är avgiftsfritt.

Evenemanget ordnas på den digitala nätverksbildningsplattformen Tavata. På den digitala nätverksbildningsplattformen bildas huvudscenen, där man håller intressanta anföranden, och virtuella diskar som möjliggör dialog. På plattformen finns även en möjlighet att komma överens om enskilda samtal.

Navigatorn-Katalysatorn och Sysselsättningstjänsterna Toimari tar emot kunder och ger stöd i deltagandet i digiRekryfestivalen i Navigatorn-Katalysatorns lokaler (Kyrkstallsvägen 1). I lokalerna följs aktuella begränsningar och anvisningar.

Anmälan pågår!

Registrera dig och skapa en användarprofil på adressen: https://app.tavata.events/signup

Bifoga din profil till evenemanget med koden REH9MJ

Anvisning för inloggning på festivalen

Inbjudan till Kyrkslätts digiRekryfestival

Kom och bekanta dig med arbetsgivare och tjänster som främjar sysselsättning!

Arbetsgivare - vill du delta i evenemanget och presentera ditt företag och berätta om lediga arbetsplatser? Ta kontakt: tyollisyys@kirkkonummi.fi

I evenemanget deltar

Allmänt om Rekryfestivalen

Till Rekryfestivalen samlar vi årligen arbetsgivare som har behov av att anställa nya arbetstagare, arbetssökande samt serviceproducenter som arbetar inom sysselsättningstjänster. De närvarande läroanstalterna presenterar utbildningsmöjligheter som främjar de arbetslösas färdigheter att söka jobb eller gör det möjligt att till och med byta bransch. På Rekryfestivalen berättar vi också för intresserade om möjligheten till att bli företagare.

Kyrkslätts Rekryfestival ordnades första gången år 2019.
Meddelande 22.10.2019: Kyrkslätts första Rekryfestival var en succé

Andra gången ordnades Kyrkslätts Rekryfestival år 2021, för första gången digitalt.
Meddelande 13.4.2021: Lyckad digiRekryfestival 2021 i Kyrkslätt med ett par hundra deltagare

Ytterligare information

Kyrkslätts kommunutveckling
tyollisyys@kirkkonummi.fi