Kyrkslätts Rekryfestival

Kyrkslätts Rekryfestival ordnas
4.10.2022 kl. 10–15


Kyrkslätts kommuns kommunutvecklingsenhet, Sysselsättningstjänsterna Toimari, Navigatorn och Katalysatorn ordnar i samarbete med Nylands TE-byrå samt Life in Kirkkonummi Kyrkslätts Rekryfestival tisdag 4.10.2022 kl. 10–15.

I år ordnas Rekryfestivalen med mån av möjlighet som ett hybridevenemang.

Vår arbetssökningsfestival samlar arbetssökande, arbetsgivare, läroanstalter och sysselsättningsfrämjande tjänster från området. Evenemanget är avgiftsfritt.

På evenemanget utlovas bland annat diskar och informationsinslag om arbetssökning, studier, företagsamhet, tjänsten Navigatorn som är riktad till de unga, tjänsterna inom projektet Katalysatorn för 30 år fyllda arbetssökande i Kyrkslätt samt om Sysselsättningstjänsterna Toimari. Vid diskarna har arbetssökandena och arbetsgivarna möjlighet att träffas och diskutera sysselsättningsmöjligheter.

Kom och bekanta dig med arbetsgivare och tjänster som främjar sysselsättning!

Arbetsgivare - vill du delta i evenemanget och presentera ditt företag och berätta om lediga arbetsplatser? Ta kontakt: tyollisyys@kirkkonummi.fi

Allmänt om Rekryfestivalen

Till Rekryfestivalen samlar vi årligen arbetsgivare som har behov av att anställa nya arbetstagare, arbetssökande samt serviceproducenter som arbetar inom sysselsättningstjänster. De närvarande läroanstalterna presenterar utbildningsmöjligheter som främjar de arbetslösas färdigheter att söka jobb eller gör det möjligt att till och med byta bransch. På Rekryfestivalen berättar vi också för intresserade om möjligheten till att bli företagare.

Kyrkslätts Rekryfestival ordnades första gången år 2019.
Meddelande 22.10.2019: Kyrkslätts första Rekryfestival var en succé

Andra gången ordnades Kyrkslätts Rekryfestival år 2021, för första gången digitalt.
Meddelande 13.4.2021: Lyckad digiRekryfestival 2021 i Kyrkslätt med ett par hundra deltagare

Ytterligare information

Kyrkslätts kommunutveckling
tyollisyys@kirkkonummi.fi