Kyrkslätts gymnasium

Andra stadiets utbildning

Kyrkslätts gymnasium

Kyrkslätts gymnasium har två antagningslinjer. Båda ger dig en bred allmänbildning och inom företagarlinjen får du satsa på dina egna affärsidéer samt företagsamhet. Vi har 48 nybörjarplatser på vår allmänna linje och 24 på företagarlinjen.

Vårt gymnasium arbetar målmedvetet för vidarestudier vid universitet eller yrkeshögskolor. Vi jobbar i en trygg studiemiljö där vi erbjuder individuell handledning i kombination med digitala lärmiljöer.

Företagarlinjen - en egen antagningslinje

Inom programmet ger vi dig möjligheten att starta upp och driva ett eget övningsföretag under ett läsårs tid. Du kan driva företaget nationellt eller internationellt. Programmet i sin helhet består av vanliga gymnasiekurser i olika ämnen, men också gymnasiets egna specialkurser i företagande vilka alla stöder företagande ur olika synvinklar. Vi erbjuder t.ex. en kurs i ledarskap och en i internationell ekonomi.

Företagarlinjen ger dig färdigheter och kunskaper som du behöver i dina studier, i arbetslivet och företagsvärlden!

 

Kontaktperson
Nina Gripenberg
tfn. 040-126 9377

fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi
Skolsekreterare

Mikael Eriksson
tfn. 0401269877
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Rektor

Gesterbynkaari 3 02400 Kirkkonummi
tfn. 0401269877
Mikael Eriksson, rektor


Lokalnätsavgift (lna), mobilsamtalsavgift (msa), utlandssamtalsavgift
Kyrkslätts gymnasiums webbsidor
Öppettid
måndag-fredag
08:00 - 16:00