Kultur och museer

På denna sida hittas information om kulturverksamheten i Kyrkslätt samt lokalhistoria.
Ta kontakt, fråga eller dela med dig information till oss!

Kulturväsendet vid Kyrkslätts kommun ordnar och koordinerar lokala evenemang bl.a. under nationella helgdagar och sommartid under Kyrkslättsdagarna.

Kulturväsendet samarbetar med olika kulturella aktörer. Av oss får du råd och experthjälp i ärenden inom lokalhistoria och lokalt kulturutbud.

Lokala kulturorganisationer producerar största delen av områdets kulturevenemang. Kommunen stöder kulturorganisationerna med verksamhetsbidrag.

Kyrkslätts kulturväsende ansvarar också för kommunens museiverksamhet. I Kyrkslätt finns ett museum som drivs av kommunen; Ragvalds museiområde.

Ragvalds

Hvitträsks museum, det internationellt kända nationalromantiska ateljéhemmet finns i Kyrkslätt vid stranden av sjön Vitträsk. Museiverket ansvarar för museiverksamheten vid Hvitträsk.

Kyrkslätts hembygdsförening r.f. driver två museer i Kyrkslätt Alisgården är föreningens hembygdsmuseum i Lappböle.

Dessutom upprätthåller föreningen en utställning på Gesterby museiområdes ladugårdsvind.

Föreningen upprätthåller det lokalhistoriska arkivet Arkivalia i Kyrkslätts centrum.

Områdets landskapsmuseum är Raseborgs museum i Ekenäs.

Hvitträsk

Medborgare, De äldre, Barn och barnfamiljer, Myndigheter
Kultur,Kultur - Arkiv,Kultur - Museer
minnesorganisationer / museer

Maaret Eloranta

040 001 2872
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Kulturdirektör

Facebook: Kulturtjänster i Kyrkslätt

Diskussions grup i Facebook: Kulttuurikirkkonummi

Instagram: @kulttuurikirkkonummi

eMuseo: Ragvalds

eMuseo: Kyrkslätts stigar, ställen och berättelser

Kulturföreningar i Kyrkslätt

Information om museerna i området:
www.vastranylandsmuseer.fi/

Turismsamarbete kring Porkalaparentesen:
http://www.porkkala.net/sv/