Invånarmöten

På grund av coronavirussituationen ordnas för närvarande inte traditionella invånarmöten. Invånarmötesmaterialet publiceras på denna webbplats, och invånarna har en möjlighet att ge respons på planutkasten på den elektroniska frågeblanketten. Alternativt kan man se planutkasten på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus på adressen Ervastvägen 2.

Utkasten till gatuplan för Sockerbruksvägen finns till påseende på kommunens webbplats

Planerna är framlagda 16.5-22.5.2022. 

Nedan finns länkar till presentationsmaterialen och planerna. 

Se planerna i pdf-format här: Utkasten till gatuplanen

You must approve to our use of cookies to view this content.

Du kan ge respons via den elektroniska blanketten här: responsblankett

Ytterligare information om planerna ges per telefon onsdag 18.5.2022 kl. 13–15 av projektingenjör Saara Koivumäki från Kyrkslätts kommun, tfn 040 541 8462 och projektchef Timo Pitkänen från Ramboll Finland Oy, tfn 045 633 9528.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi