Invånarmöten

På grund av coronavirussituationen ordnas för närvarande inte traditionella invånarmöten. Invånarmötesmaterialet publiceras på denna webbplats, och invånarna har en möjlighet att ge respons på planutkasten på den elektroniska frågeblanketten. Alternativt kan man se planutkasten på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus på adressen Ervastvägen 2.