Körarrangemangen på Munkgränden och Klosterporten ändras

14.03.2023 08:14

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

En del av Klosterporten stängs ONSDAG 15.3 med anledning av MOTONETS BYGGARBETSPLATS OCH BYGGANDET AV KOMMUNENS INFRASTRUKTUR.

Man kan ta sig obehindrat via gång- och cykelvägen till Bro.

Genomfarten från Klosterbrinken till Munkgränden bryts.

Körförbindelserna ändras enligt den nya gatuplanen för Klosterbrinken.

Ytterligare information

kunnossapito@kirkkonummi.fi

väg