Kolabacken

Situation: Framlagt 25.6. - 4.9.2020, beredningsskede (28.5.2020)

Kolabacken

Detaljplanen för Kolabacken togs in i planläggningsprogrammet för åren 2019-2023 på kommunfullmäktiges beslut 16.12.2019 § 121 på basis av sin näringslivspolitiska betydelse. Projektet baserar sig på ett planläggningsinitiativ som lämnades till kommunen hösten 2019 för planläggning av en stor datacentral (storleksklass 100 MW) i Sundsberg på området mellan tätorterna Masaby och Sarvvik. Ring III, Västerleden och Sundsbergsvägen avgränsar området som med tanke på trafiken ligger på en lättillgänglig plats. Projektet har förutom en näringslivspolitisk dimension också en klimatpolitisk, eftersom Kyrkslätt som en HINKU-kommun strävar efter att genom sitt agerande minska till koldioxidavtryck.

Huvudmål med projektet är att göra upp en detaljplan som gör det möjligt att i etapper bygga en stor datacentral med mångsidiga verksamhetslokaler för företag och tekniska funktioner som anknyter till centralens verksamhet. Syftet med planeringen är att också utreda de närliggande områdena Viltskogens och Ingvalsportens koppling till området. I detaljplanen förbereder man sig på att i liten mån ändra VL-området i den söderom belägna detaljplanen för Viltskogen för företagsverksamhetens behov.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Beredningsskede: Framläggning av beredningsmaterialet till detaljplanen enligt MBL 62 § och MBF 30 § 25.6 - 4.9.2020

En presentationsvideo om planen på finska, u. 15 min.

Karta (ritn.nr 3413)

Planebestämmelser

Detaljplanebeskrivning

Bilagor

Samhällstekniska nämnden 28.5.2020 § 59


Inledningsskede: 

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 27.2.2020 (§ 30).

Anhängiggörande 15.4.2020 kungörelse

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587