Kartanonrannan koulu

Finskspråkig grundskola, årskurserna 1-6. Masaby område.

Kartanonrannan koulu i Sundsberg är en del av Kartanonrannan oppimiskeskus. I inlärningscentret finns också Kartanonrannan päiväkoti. Kartanonrannan koulu inledde sin verksamhet från och med höstterminen 2009. Läsåret 2016-2017 fanns det i skolan 309 elever, 13 klasslärare, en speciallärare, en speciallärare med vidgat arbetsområde, en språklärare och 4 skolgångsbiträden.

Vår verksamhetsidé:
I Kartanonranta studerar vi i en trygg och sporrande inlärningsmiljö med beaktande av de individuella lärostigarna. Man hjälper barnet att finna sina styrkor i skolgemenskapen där det kan uppskatta sig självt och andra. I samarbetet mellan skola och hem strävar man efter ömsesidigt förtroende och respekt. Då barnet känner glädje över inlärningen, har vi lyckats.

You must approve to our use of cookies to view this content.

You must approve to our use of cookies to view this content.
Kontaktperson
Marjo Rantanen
tfn. 050 327 3734
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Rektor

Satu Leinonen
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Skolsekreterare

(må-to 13-16, fre 8-16)

Herrgårdsgränden 1 02450 SUNDSBERG
tfn. 050 327 3734
rektor Marjo Rantanen

Koulun blogi

Öppettid

måndag-fredag
08:00 - 16:00