Kartanonrannan koulu

Finskspråkig grundskola, årskurserna 1-6. Masaby område.

Kartanonrannan koulu i Sundsberg är en del av Kartanonrannan oppimiskeskus. I inlärningscentret finns också Kartanonrannan päiväkoti. Kartanonrannan koulu inledde sin verksamhet från och med höstterminen 2009. Läsåret 2016-2017 fanns det i skolan 309 elever, 13 klasslärare, en speciallärare, en speciallärare med vidgat arbetsområde, en språklärare och 4 skolgångsbiträden.

Vår verksamhetsidé:
I Kartanonranta studerar vi i en trygg och sporrande inlärningsmiljö med beaktande av de individuella lärostigarna. Man hjälper barnet att finna sina styrkor i skolgemenskapen där det kan uppskatta sig självt och andra. I samarbetet mellan skola och hem strävar man efter ömsesidigt förtroende och respekt. Då barnet känner glädje över inlärningen, har vi lyckats.

Kontaktperson
Marjo Rantanen
tfn. 050 327 3734
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Rektor

Satu Leinonen
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Skolsekreterare

(må-to 13-16, fre 8-16)

Herrgårdsgränden 1 02450 SUNDSBERG
tfn. 050 327 3734
rektor Marjo Rantanen

Koulun blogi

Öppettid

måndag-fredag
08:00 - 16:00