Invånarparken Stubboet

Vår invånarpark

Stubboet är en tvåspråkig och avgiftsfri mötesplats för småbarnsfamiljer. I invånarparken kan du bekanta dig med andra barnfamiljer, dela föräldraskapserfarenheter och leka och pyssla med barnet. I invånarparken kan du tillbringa tid enligt din egen tidtabell och dina önskemål. Någon förhandsanmälan behövs inte.

Invånarparken erbjuder mångsidiga möjligheter och redskap för att leka, motionera och utforska saker inomhus. I köket finns kylskåp, spis, mikrovågsugn och kärl så man kan värma upp och äta medhavd mat.  Det finns möjlighet att koka kaffe/te och köpa det för 20 cent/kopp. 

Vår verksamhet

Den öppna verksamheten inom småbarnspedagogik styrs av Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik. Verksamheten planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas tillsammans med kunderna. Barnens och föräldrarnas önskemål, behov och idéer har stor betydelse för hur den öppna småbarnspedagogiska verksamheten utvecklas.

I invånarparken arbetar tre yrkespersoner inom småbarnspedagogik. Ledd verksamhet ordnas inomhus, i den närbelägna lekparken och i skogen. Servicehandledaren inom småbarnspedagogik, specialläraren inom småbarnspedagogik och rådgivningens familjehandledare är regelbundet anträffbara i invånarparken. Veckoprogrammet kan läsas i invånarparken, i ytterfönstret och på invånarparkens Facebook-sida. Stubboets lokaler är också alltid öppna, även om det skulle ordnas verksamhet i de närliggande parkerna eller i skogen, om inte annat meddelas.

Samarbetsparter på området är rådgivningen, daghemmen på området, biblioteket, finska och svenska församlingarna, Mannerheims barnskyddsförbunds Kyrkslätts avdelning och hemservicens familjearbete.

En samarbetsform är den öppna finskspråkiga kamratstödsgruppen Vanhemmuuden vuoristoradalla, som ordnas i invånarparken i samarbete med den öppna småbarnspedagogiken, familjeservicen och finska församlingen.

Stubboet deltar i Grön Flagg program för hållbar utveckling.

OBS: Invånarparken Stubboet är öppen 3. - 21.8.2020. Efter det stängs invånarparken för flytten till bibliotekshuset Fyyri.

Öppettid:
mån–fre kl. 9–16 

Adress:
Munkgränden 4
02400 Kyrkslätt

Telefonnummer:
050 327 3544

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Förman för öppna småbarnspedagogiken:
Terhi Hakkarainen
040 126 9662 

Nätverksarbetare:
Tia-Nina Munne
040 126 9760 

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Annika Olsen Nyberg
040 126 9868