Invånarparken Fyyri

Vår invånarpark

Invånarparken Fyyri är en tvåspråkig och avgiftsfri mötesplats för småbarnsfamiljer. I invånarparken kan du bekanta dig med andra barnfamiljer, dela föräldraskapserfarenheter och leka och pyssla med barnet. I invånarparken kan du tillbringa tid enligt din egen tidtabell och dina önskemål. Någon förhandsanmälan behövs inte.

Vår verksamhet

Den öppna verksamheten inom småbarnspedagogik styrs av Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik. Verksamheten planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas tillsammans med kunderna. Barnens och föräldrarnas önskemål, behov och idéer har stor betydelse för hur den öppna småbarnspedagogiska verksamheten utvecklas.

I invånarparken arbetar tre yrkespersoner inom småbarnspedagogik. Ledd verksamhet ordnas inomhus, i den närbelägna lekparken och i skogen. Servicehandledaren inom småbarnspedagogik, specialläraren inom småbarnspedagogik och rådgivningens familjehandledare är regelbundet anträffbara i invånarparken. Veckoprogrammet kan läsas i invånarparken och på invånarparkens Facebook-sida. Invånarparkens lokaler är alltid öppna, även om det skulle ordnas verksamhet i de närliggande parkerna eller i skogen.

Samarbetsparter på området är rådgivningen, daghemmen på området, biblioteket, finska och svenska församlingarna, Mannerheims barnskyddsförbunds Kyrkslätts avdelning och hemservicens familjearbete.

En samarbetsform är den öppna finskspråkiga kamratstödsgruppen Vanhemmuuden vuoristoradalla, som ordnas i invånarparken i samarbete med den öppna småbarnspedagogiken, familjeservicen och finska församlingen.

Invånarparken deltar i Grön Flagg program för hållbar utveckling.

You must approve to our use of cookies to view this content.

Öppettid:
mån–fre kl. 9–16 

Adress:
Kyrktoget 1
02400 Kyrkslätt

Telefonnummer:
050 327 3544
050 414 3568

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Förman för öppna småbarnspedagogiken:
Hanna Leivo
040 126 9662 

Nätverksarbetare:
Meeri Härus
040 126 9760 

Svenskspråkig handlerade:
Katja Happonen
050 414 3568

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Annika Olsen Nyberg
040 126 9868