Integrationstjänster

I Kyrkslätt ansvarar kommunens invandrarkoordinator samt kommunens integrationstjänster för koordineringen och utvecklingen av helheter som hänför sig till invandring och integration.

Integrationstjänsternas huvudsakliga uppgift är att sköta om mottagningen av kvotflyktingar och av andra som beviljats kommunplats samt om främjande av integration. Integrationstjänsterna stöder också personer som beviljats uppehållstillstånd och som självständigt flyttat till kommunen.

Integrationstjänsterna samarbetar tätt med de övriga serviceområdena i Kyrkslätts kommun. Samarbete görs också med andra myndigheter så som olika aktörer inom Västra Nylands välfärdsområde, TE-byrån, FPA och Migrationsverket.

Verksamheten grundar sig på lagen om främjande av integration.  

Handledning och rådgivning för invandrare

Integrationstjänsternas arbetstagare är anträffbar utan tidsbokning i Navigatorn Kyrkslätt (Kyrkstallsvägen 1, 02400 Kyrkslätt). Du kan uträtta ärenden utan tidsbokning tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 13.00-16.00.

Kyrkslätts kommuns program för integrationsfrämjande för åren 2021–2024

Hemma i Kyrkslätt

---

Situationen i Ukraina: information om kommunens tjänster och möjligheterna för kommuninvånare att delta

---

Servicekontoret
Navigatorn Kyrkslätt
Kyrkstallsvägen 1,
02400 Kyrkslätt

 
Invandrarkoordinator
040 664 08 26
kotouttaminen@kirkkonummi.fi

(Kom ihåg att du skickar uppgifter per e-post på eget ansvar, förbindelsen är inte skyddad)