Integrationstjänster

Kyrkslätts Integrationstjänster ordnar socialservice som stöder integration.

Lagen om främjande av integration fordrar att kommunerna för flyktingar som flyttat till kommunen och för personer som kan jämställas med dem ordnar service under integrationstiden i 3 - 4 års tid beroende på uppehållstillståndets status. Efter det överförs personerna vid behov till kommunens vuxensocialarbete enligt åldersgrupp.

Integrationstjänster i Kyrkslätt har ett tätt samarbete med olika myndigheter, kommunens övriga tjänster, församling och organisationer.

---

Tjänster fram till 31.12.2022

---

Tjänsterna är avsedda för kvotflyktingar som anländer till kommunen samt för personer som bott under tre år i Finland och beviljats uppehållstillstånd, som flyttar till Kyrkslätt.

Integrationstjänster omfattar:

  • servicehandledning och rådgivning
  • inledande kartläggning
  • stöd i integrationsprocessen
  • psykosocialt stöd i olika livssituationer och ändringar i dem
  • främjande av goda befolkningsrelationer och likvärdighet
  • ordnande av integrationsfrämjande åtgärder tillsammans med andra aktörer
  • utveckling av integrationsarbetet, utbildning och konsultation
  • ordnande av mottagning av kvotflyktingar som anländer till kommunen

---

Situationen i Ukraina: information om kommunens tjänster och möjligheterna för kommuninvånare att delta

---

Medborgare
Immigration och emigration
sociala förmåner / särskilda stöd för invandrare

Betjäningsställe

Kyrkslätts välfärdscentral

Åängsvägen 2

02400 Kyrkslätt


Integrationstjänster:

kotouttaminen@kirkkonummi.fi


(Kom ihåg att du skickar information med epost på eget ansvar, anslutningen är inte skyddad)


Socialarbetare

040 126 9571

må-fr 12-13


Kundbesök ändas via tidsreservation