I kraft varande planer och byggförbud

De gällande general-, delgeneral-, detalj- och stranddetaljplanerna inom Kyrkslätts kommuns område med bygganvisningar kan hämtas och skrivas ut på kommunens karttjänst

(genom att klicka på kartan ser du plankartan och -bestämmelserna)

Anvisningar för att söka planer och bestämmelser i karttjänstenByggförbudskarta 18.3.2019 (pdf)

Officiella planutdrag beställs från tomt- och geoinformationstjänsternas med beställningsblanketten.