Höstens servicerunda för gatubelysning börjar

19.09.2022 08:00

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Gatubelysningen underhålls 2 gånger om året. Årets andra servicerunda börjar 3.10.2022 och tar cirka 6 veckor.

Under rundan tänds gatubelysningen områdesvis dagtid och de trasiga lamporna repareras.

Vi börjar inte reparera enskilda lampor separat.

Gatubelysningen underhålls 2 gånger om året. Årets andra servicerunda börjar 3.10.2022