Hobbybilen

I den ambulerande hobbyverksamheten kommer hobbyerna nära barn och unga. Med hjälp av fritidstjänsternas Hobbybil gör vi det möjligt för barn och unga att bekanta sig med olika hobbyer såväl i tätorterna som i glesbygdsområdena. Hobbybilen kan du spana in också vid olika evenemang.

Ungdoms- och idrottstjänsterna iakttar i sin sommarverksamhet Institutet för hälsa och välfärds (THL), undervisnings- och kulturministeriets (UKM), regionförvaltningsverkens, Arbetshälsoinstitutets och kommunens anvisningar gällande coronaviruset.

Tidtabell för hobbybilen

Facebook: kirkkonummennuorisojaliikunta
Instagram: kirkkonumminuorisojaliikunta 

Handledningsspråk finska.

Ändringar i tidtabellerna är möjliga (uppdaterad 4.3.2021).

Fredag 5.3

9.40 - 10.20 Sjökulla skolan, skolsamarbete

Hobbybilen är tills vidare på paus, vi meddelar den nya tidtabellen vecka 11.

Ytterligare information

Sanna Korkelainen
hobbykoordinator
harrastustoiminta@kirkkonummi.fi

Facebook: @kirkkonummennuorisojaliikunta

Instagram: @Kirkkonumminuorisojaliikunta