Hobbybilen

I den ambulerande hobbyverksamheten kommer hobbyerna nära barn och unga. Med hjälp av fritidstjänsternas Hobbybil gör vi det möjligt för barn och unga att bekanta sig med olika hobbyer såväl i tätorterna som i glesbygdsområdena. Hobbybilen kan du spana in också vid olika evenemang.

Ungdoms- och idrottstjänsterna iakttar i sin sommarverksamhet Institutet för hälsa och välfärds (THL), undervisnings- och kulturministeriets (UKM), regionförvaltningsverkens, Arbetshälsoinstitutets och kommunens anvisningar gällande coronaviruset.

Följ med Ungdoms- och idrottstjänsternas somekanaler

Facebook: kirkkonummennuorisojaliikunta

Instagram: Kirkkonumminuorisojaliikunta

SOMMARLOVENS HOBBYBIL

På sommarlovet erbjuder vi också avgiftsfri Hobbybilsverksamhet för barn och unga. Kommunens unika och innovativa Hobbybilsverksamhet tar med sig redskapen och motionsmöjligheterna nära barnen och de unga. Hållplatser är t.ex. skolgårdar, idrottsplatser, parker, badstränder och torgområden där det finns plats att spela och leka tillsammans. Verksamhet erbjuds i centrum, Veikkola, Masaby och på glesbygdsområdena. Exakt tidtabell för hobbybilen finns på denna sida. Sommarens tidtabell uppdateras senast 25.5.

(uppdaterad 1.4.2022).

Ändringar möjliga. Följ med aktuell info på Facebook @kirkkonummennuorisojaliikunta eller Instagram @kirkkonumminuorisojaliikunta

Ytterligare information

Hobbykoordinator, Erica Mäki-Ullakko
harrastustoiminta@kirkkonummi.fi

Följ med på some:

Facebook: @kirkkonummennuorisojaliikunta

Instagram: @Kirkkonumminuorisojaliikunta