Handikapprådet

Kyrkslätts handikappråd är ett samarbetsorgan för Kyrkslätts kommun och för handikapp- och patientorganisationer. Handikapprådets syfte är att främja handikappades jämställda deltagande i samhällets olika funktioner, såsom rehabilitering och utbildning, arbete, social- och hälsovårdstjänster, kultur- och fritidsverksamhet samt andra kommunala bastjänster. Handikapprådets syfte är också att framställa initiativ och förslag, följa med handikappades behov och utvecklingen av handikapptjänster på Kyrkslätts kommuns område, ge utlåtanden i ärenden som berör handikappade samt att främja samarbetet mellan Kyrkslätts kommun och handikapporganisationerna.

Handikapprådets verksamhetsstadgar

Mandatperioden 2021-2023

Ledamot

Ersättare

Tarja Jokela
Esbonejdens synskadade

Pirjo Andersson
Esbonejdens synskadade

Helena Paimela
Nylands strokeförening rf

Jussi Ala-Risku
Nylands strokeförening rf

Hannele Rauhanen
Kyrkslättsnejdens invalider r.f.

Tomi Kinnunen
Kyrkslättsnejdens invalider r.f.

Inger Karlsson
De utvecklingsstördas väl i Kyrkslätt

Eira Palenius
De utvecklingsstördas väl i Kyrkslätt

Hellevi Varpio
Kirkkonummen Seudun Kyrkslättnejdens Mentalhälsoförening Kisu r.f.

Rita Nurminen
Kirkkonummen Seudun Kyrkslättnejdens Mentalhälsoförening Kisu r.f.

Christina Rolin
Hörselföreningen i Västnyland rf

Tuulikki Myllymäki
Kirkkonummen Seudun Hengitysyhdistys 

Anne Kylä-Liuhala
Kirkkonummen Seudun Hengitysyhdistys 

Tarja Piili
Kirkkonummen Reuma-Tules ry och Kyrkslätt-Sjundeå Hjärtförening

Pirkko-Liisa Iivari
Kyrkslätt-Sjundeå Hjärtförening

Seija Narinen
Kirkkonummen Reuma-Tules ry

Juha-Matti Koskinen
UUMU ry Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys

Riitta Pyörre
Föreningen för Hjärt- och Lungtransplanterade i Finland , SYKE rf

Pekka Fredriksson
Helsingforsregionens psoriasisförening r.f

Sune Främling
Helsingforsregionens psoriasisförening r.f

Serviceområdet för bildning representant: Beatrice Söderholm

Serviceområdet för samhällsteknik representant: Timo Barman

Handikapprådets sekreterare: Emilia Tiainen, Genemsamma tjänster

Länk till Kyrkslätts handikappråds egna sidor (på finska)