Handikapprådet

Kyrkslätts handikappråd är ett samarbetsorgan för Kyrkslätts kommun och för handikapp- och patientorganisationer. Handikapprådets syfte är att främja handikappades jämställda deltagande i samhällets olika funktioner, såsom rehabilitering och utbildning, arbete, social- och hälsovårdstjänster, kultur- och fritidsverksamhet samt andra kommunala bastjänster. Handikapprådets syfte är också att framställa initiativ och förslag, följa med handikappades behov och utvecklingen av handikapptjänster på Kyrkslätts kommuns område, ge utlåtanden i ärenden som berör handikappade samt att främja samarbetet mellan Kyrkslätts kommun och handikapporganisationerna.

Ledamot

Ersättare

Janne Ruuhela,

Espoon Mielenterveysyhdistys ry

Terttu Lehtinen,

Kirkkonummen Seudun Parkinson kerho

Tarja Jokela,

Espoon Seudun Näkövammaiset ry

Sirkku Liimatainen,

Kirkkonummen Seudun Tules ry

Irma Joutsenvuo,

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Kirkkonummen paikallisosasto

Aarre Paljakka,

Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistys ry

Eira Palenius,

Kehitysvammaisten tuki ry

Maritta Taskinen,

Läntisen Uudenmaan Fibromyalgiayhdistys ry

Pekka Korhonen,

Kirkkonummen Seudun Hengitysyhdistys ry

Päivi Parviainen,

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry

Tomi Kinnunen,

Kirkkonummen Seudun Invalidit ry

Linnéa Mynttinen,

Svenska hörselskadade in västnyland rf

Maj-Lis Jusslin,

Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys Kisu ry

Risto Konttinen,

Uudenmaan Munuais- ja Maksasairaus UUMU ry


Vård och omsorgsnämndens representant: Tuula Sjölund

Bildnings- och fritidstjänsternas representant: Päivi Sorvari (i reserv Oona Perälä)

Kommunaltekniska väsendets representant:

Vård och omsorgstjänsters representant, handikapprådets sekreterare: Marika Kinnunen