Handikapprådet

Kyrkslätts handikappråd är ett samarbetsorgan för Kyrkslätts kommun och för handikapp- och patientorganisationer. Handikapprådets syfte är att främja handikappades jämställda deltagande i samhällets olika funktioner, såsom rehabilitering och utbildning, arbete, social- och hälsovårdstjänster, kultur- och fritidsverksamhet samt andra kommunala bastjänster. Handikapprådets syfte är också att framställa initiativ och förslag, följa med handikappades behov och utvecklingen av handikapptjänster på Kyrkslätts kommuns område, ge utlåtanden i ärenden som berör handikappade samt att främja samarbetet mellan Kyrkslätts kommun och handikapporganisationerna.

Ledamot

Ersättare

Stefan Taubert,

Kirkkonummen Seudun Parkinson kerho

Janne Ruuhela,

Espoon Mielenterveysyhdistys Emy ry

Sirkku Liimatainen,

Kirkkonummen Seudun Tules ry

Tarja Jokela,

Espoon Seudun Näkövammaiset ry

Aarre paljakka,

Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistys ry

Irma Joutsenvuo,

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Kirkkonummen paikallisosasto

Eira Palenius,

Kirkkonummen Kehitysvammaisten tuki ryPäivi Parviainen,

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry

Pekka Korhonen,

Kirkkonummen Seudun Hengitysyhdistys ry

Christina Rolin,

Hörselföreningen i Västnyland rf

Tomi Kinnunen,

Kirkkonummen Seudun Invalidit ry

Risto Konttinen,

Uudenmaan Munuais- ja Maksayhdistys UUMU ry

Hellevi Varpio,

Kirkkonummen Seudun Mielenterveysyhdistys KISU ry


Vård och omsorgsnämndens representant: Tuula Sjölund

Bildnings- och fritidstjänsternas representant: Päivi Sorvari (i reserv Oona Weckman)

Kommunaltekniska väsendets representant: Timo Barman

Vård och omsorgstjänsters representant, handikapprådets sekreterare: Marika Kinnunen