Handarbetsskola

Handarbetsskolan ger barn målinriktad handarbetsundervisning som framskrider från nivå till nivå. I Kyrkslätt ordnas undervisningen av mbi.

Handarbetsskolan hör till visuell framställning inom den grundläggande konstundervisningen, och det är målinriktad undervisning som framskrider från nivå till nivå, och vars läroplan baserar sig på lagen om grundläggande konstundervisning.  Man kan börja i handarbetsskolan i åldern 7-10 år. Utgångspunkten för undervisningen är elevens personliga erfarenheter, arbete med händerna, tillverkning och framställning av produkter. Observation och kreativ problemlösning betonas i undervisningen. Studiernas uppgifter och teman väljs årligen så att eleverna upplever glädje av att göra och lära sig, och de övar på att koncentrera sig på arbetet och sköta om sitt arbetsutrymme och sina redskap. I Kyrkslätt ordnas undervisningen i handarbetsskolan av Kyrkslätts medborgarinstitut.

Mer information: www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet

Barn och barnfamiljer
Kultur - Fritt bildningsarbete och konstfostran
grundläggande utbildning / grundundervisning i konst

Satu Ylönen

040 8312742
satu.ylonen@kirkkonummi.fi

Rektor för fri bildning och grundläggande konstundervisning